EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000171365
Numer REGON: 072868202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2019-07-09
Sygnatura akt[RDF/149864/19/930]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072868202 NIP 54823791232007-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXELSIOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina PIONKI miejscowość PIONKI2011-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość PIONKI ulica RADOMSKA nr domu 39 kod pocztowy 26-670 poczta PIONKI kraj POLSKA 2012-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.2003 R. KANC. NOT. NOTARIUSZ JOLANTY SEIDEL, 43-400 CIESZYN STARY TARG 4, REP. A NR 2179/2003.2003-09-11 do dziś
226.02.2008 R. -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA KAŁUSOWSKIEGO W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM; REP. A NUMER 1492/2008; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -§ 3.2008-04-15 do dziś
308.01.2009 R., ASESOR NOTARIALNY MARCIN ONICHIMOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ZENONA CHUDKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REP. A NR 84/2009 ZMIENIONO: PAR. 72009-02-20 do dziś
426.04.2010 R., NOTARIUSZ TADEUSZ KAŁUSOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REP. A NR 2867/2011 ZMIENIONO: § 3; § 8 UST. 1; § 9 UMOWY2011-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXELSIOR PACKAGING A.S.2012-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.124 (DWA TYSIĄCE STO DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.062.000 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2012-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1250000,00 ZŁ2006-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2003-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYŻ2018-07-02 do dziś
2. ImionaDOMINIK JAKUB2018-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-20 do dziś
222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-20 do dziś
322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-20 do dziś
422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-20 do dziś
538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-02-20 do dziś
638 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-02-20 do dziś
738 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-02-20 do dziś
838 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-02-20 do dziś
938 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2009-02-20 do dziś
1038 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-02-20 do dziś
1146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2009-02-20 do dziś
1246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-02-20 do dziś
1346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-02-20 do dziś
1446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-02-20 do dziś
1546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-02-20 do dziś
1646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-02-20 do dziś
1746 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-02-20 do dziś
1846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-02-20 do dziś
1946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-02-20 do dziś
2046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2009-02-20 do dziś
2146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2009-02-20 do dziś
2246 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2009-02-20 do dziś
2346 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2009-02-20 do dziś
2446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-02-20 do dziś
2546 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-02-20 do dziś
2646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2009-02-20 do dziś
2746 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2009-02-20 do dziś
2846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2009-02-20 do dziś
2946 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-02-20 do dziś
3046 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-02-20 do dziś
3146 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2009-02-20 do dziś
3246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-02-20 do dziś
3346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2009-02-20 do dziś
3446 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-02-20 do dziś
3546 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2009-02-20 do dziś
3646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-02-20 do dziś
3746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-02-20 do dziś
3846 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-02-20 do dziś
3946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-02-20 do dziś
4056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-02-20 do dziś
4156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-02-20 do dziś
4256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-02-20 do dziś
4356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-02-20 do dziś
4456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-02-20 do dziś
4577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-02-20 do dziś
4677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-02-20 do dziś
4777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2009-02-20 do dziś
4877 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2009-02-20 do dziś
4977 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-02-20 do dziś
5077 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2009-02-20 do dziś
5177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-02-20 do dziś
5277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-02-20 do dziś
5377 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2009-02-20 do dziś
5477 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2009-02-20 do dziś
5577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-20 do dziś
5677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-02-20 do dziś
5796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-06-15 do dziś
2data złożenia 31.05.2006 okres 20052006-06-23 do dziś
3data złożenia 30.03.2007 okres 2006 ROK2007-05-08 do dziś
4data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
6data złożenia 13.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
7data złożenia 17.08.2011 okres 20102011-09-16 do dziś
8data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-27 do dziś
9data złożenia 04.10.2013 okres 20122013-10-24 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
14data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-06-23 do dziś
22006 ROK2007-05-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
620102011-09-16 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-27 do dziś
820122013-10-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-06-23 do dziś
22006 ROK2007-05-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
620102011-09-16 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-27 do dziś
820122013-10-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów