SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:42:12
Numer KRS: 0000171309
Numer REGON: 000486126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2024-02-16
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/2534/24/228]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000486126 NIP 73700039392007-09-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ2020-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWYM SĄCZU nr w rejestrze ARS NR1542003-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LIMANOWA miejscowość LIMANOWA2003-09-09 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA II nr domu 19 kod pocztowy 34-600 poczta LIMANOWA 2003-09-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SM.LIMANOWA.PL2024-02-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SM.LIMANOWA.PL2024-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1NOWY STATUT ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/03 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DN. 17.06.20032003-09-09 do dziś
223.06.2006 R. § § 1, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 67, 76, 77, 82, 83, 89, 90, 92, 93, 94, 98, 104, 106, 109, 112, 114, 116, 120, 121, 123, 124, 128, 130, 131, 134, 136, 139, 140, 142, 146, 149, 150, 155, 162, 165, 166, 167, 169, 172, 175, 182,2006-07-26 do dziś
328.11.2007 R. -PRZYJĘTO NOWY STATUT.2008-01-14 do dziś
420.06.2012 R., ZMIANA § 19 UST. 2, § 32 UST. 1, § 48 UST. 6, § 52, § 54 UST. 1, § 55 UST. 2 PKT 10, § 56 UST. 1, § 56 UST. 3, § 107 UST. 2, SKREŚLONO § 57, § 58 UST. 3,2012-09-04 do dziś
525.05.2018 R. ZMIANA: § 1 UST.2, § 4, § 5 PKT.4 I PKT.5, § 6, §9 UST.3, § 10 UST.2, § 12 UST.1, § 13, § 16, § 24 UST.2, UST.3 I UST.5, § 25, UST.1, § 32 UST.3, § 35 UST.2, § 36 PKT.12, § 42 UST.2, § 51 UST.3, § 55 UST.2 PKT.1, § 60 PKT.5, § 64 UST.1, § 65 UST.1, § 66 UST.1,2,3, § 68, § 73 UST.1, § 73 UST.5, § 74 UST.1, § 75 UST.1,2, § 76, § 77 UST.1,3, § 79 UST.1,2,4, § 80 UST.1,2, § 81 UST.1, § 82, § 83 UST.5, § 84, § 88, § 95 UST.1, § 96, § 97, § 98, § 99, § 101, § 102, § 103, § 105, § 121 UST.1 PKT.2, § 121 UST.2, § 124 UST.2, § 126 UST.1 PKT.3, § 128 UST.4, § 139 UST.5. DODANO: § 6A, § 12 UST.4, § 14 UST.2 PKT.13, § 69A, § 69B, § 69C, § 69D, § 73 UST.1A, § 139 UST.6, USUNIĘTO: § 7, § 8, § 12 UST.3, § 15 PKT.2 I PKT.6, § 17, § 18, § 19, § 20, § 22, § 24 UST.4, § 40 UST.4, § 42 UST.1, § 51 UST.12 I UST.14, § 66 UST. 4, UST.5, UST.6, § 67, § 69 UST.2, UST.3, § 71 UST.2, § 78, § 79 UST.5, § 81 UST.2, § 122 UST.1, § 127 UST.5 I UST,6.2018-10-25 do dziś
602.07.2021 R., UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2021-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRÓG2023-11-30 do dziś
2. ImionaANTONI2023-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-30 do dziś
21. NazwiskoWOŹNIAK2023-11-30 do dziś
2. ImionaTERESA2023-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-30 do dziś
31. NazwiskoZOŃ2020-07-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2020-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
41. NazwiskoLEŚNIK2003-09-09 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JAKUB2003-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPNY2008-08-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2008-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŚ2023-08-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDKA2023-08-23 do dziś
2. ImionaAGATA MARIA2023-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŚ2023-08-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASICA2023-08-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻ2023-08-23 do dziś
2. ImionaWAWRZYNIEC STANISŁAW2023-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2023-08-23 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ MATEUSZ2023-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2023-08-23 do dziś
2. ImionaZOFIA ROZALIA2023-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-23 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPORKIEWICZ2020-09-25 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-25 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUFLITA PRĘDKA2014-08-20 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-10-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-10-23 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-23 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA2019-10-23 do dziś
593 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-12 do dziś
3data złożenia 23.06.2006 okres 2005 R.`2006-07-26 do dziś
4data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-09-04 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-25 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-18 do dziś
7data złożenia 04.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-13 do dziś
8data złożenia 02.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
15data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
18data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
19data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
20data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-08-25 do dziś
201.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 ROK2007-09-04 do dziś
32007 ROK2008-08-25 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-18 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-13 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2005-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-12 do dziś
32005 R.2006-07-26 do dziś
401.01.2006-31.12.2006 ROK2007-09-04 do dziś
52007 ROK2008-08-25 do dziś
601.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-18 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-13 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów