SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUPRUM” W POLKOWICACH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000171302
Numer REGON: 000493209
Numer NIP: 6920000823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[RDF/458299/22/159]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004932092003-08-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUPRUM” W POLKOWICACH2003-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 6072003-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat POLKOWICKI gmina POLKOWICE miejscowość POLKOWICE2003-08-27 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 24 A kod pocztowy 59-100 poczta POLKOWICE 2003-08-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPÓŁDZIELNIA@SMCUPRUM.POLKOWICE.PL2017-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.04.1973 R.; 23.06.2003 R. -ZMIENIONO: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 24, § 25, § 26, § 27, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 41, § 42, § 43, § 46, § 47, § 48, § 49, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126;2003-08-27 do dziś
228.05.2007 R. -ZMIENIONO § 7 I § 8 STATUTU.2007-09-06 do dziś
328.11.2007 R.- ZMIENIONO PARAGRAFY: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 (1), 27 (2), 28, 28 (1), 28 (2), 28 (3), 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 114 (1), 114 (20, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124. I POSTANOWIENIA OGÓLNE -DODAJE SIĘ UST. 1. I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZMIANA ROZDZIAŁU 1 W DZIALE IV (ORGANY SPÓŁDZIELNI) II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ZMIANA NAZWY DZIAŁU II ORAZ ROZDZIAŁU 12008-02-18 do dziś
411, 12, 13 CZERWCA 2018 R., ZMIANA STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIDACZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNESTER2020-08-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-11 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH2005-11-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-14 do dziś
31. NazwiskoTRACZYK2003-08-27 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ STEFAN2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-08-11 do dziś
41. NazwiskoBELLER2003-08-27 do dziś
2. ImionaWITOLD FELIKS2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIKUT2020-12-18 do dziś
2. ImionaARTUR2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMASZKO2015-07-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŻÓG2020-07-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2020-07-01 do dziś
2. ImionaJAN2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNOWSKI2017-10-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MIECZYSŁAW2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMASZCZYK2017-06-21 do dziś
2. ImionaZOFIA2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACHOWSKI2015-07-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR STANISŁAW2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁKO2015-07-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-08-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-30 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-30 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-23 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
5data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.20072008-08-19 do dziś
6data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
7data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
8data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
9data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
10data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
11data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
12data złożenia 07.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
15data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
19data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.20072008-08-19 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów