FIRMA EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000171298
Numer REGON: 350878728
Numer NIP: 6761025867
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-07-19
Sygnatura akt[RDF/408260/22/18]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP3508787282003-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 63482003-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość WĘGRZCE2016-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WĘGRZCE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 7A kod pocztowy 32-086 poczta WĘGRZCE kraj POLSKA 2021-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 15.11.1995 R. PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ EWY HOLOCHER W KRAKOWIE, REP. A NR 4272/952003-08-28 do dziś
216.02.2004, REPERTORIUM A NR 1328/2004, NOTARIUSZ MGR AGNIESZKA TOMASIK-CURYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 30 § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI2004-04-20 do dziś
324 KWIETNIA 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 6351/2007, NOTARIUSZ AGNIESZKA TOMASIK CURYŁO KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ BEATA OLSZA NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK URBANIAK NOTARIUSZ AGNIESZKA TOMASIK -CURYŁO § 8, § 9, § 10, § 7, § 17, § 18, § 23, § 24, § 252007-06-01 do dziś
413.11.2014 R., NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9656/2014, ZMIENIONO: §7, §13, §14, §18, DODANO: §12(1)2015-04-01 do dziś
506.10.2016 R., REP. A NR 10164/2016, NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA: §3, §7, §17 TIRET 11, §21.2016-10-19 do dziś
605.11.2019 R., REP. A NR 10743/2019, NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA: § 13, § 14 UMOWY SPÓŁKI2019-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2003-08-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.448 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.448.000,00 ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2003-08-28 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW KRZYSZTOF2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ2017-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2019-12-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały502 UDZIAŁY PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 502.000,00 ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2019-12-06 do dziś
2. ImionaJAKUB2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2007-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.2003-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2003-08-28 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW KRZYSZTOF2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2003-08-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2003-08-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWILK2019-12-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-10-19 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-19 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-10-19 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-19 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-19 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-10-19 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-10-19 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-19 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-10-19 do dziś
1043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 19.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-04-25 do dziś
3data złożenia 20.04.2006 okres 20052006-04-24 do dziś
4data złożenia 07.05.2007 okres 20062007-06-01 do dziś
5data złożenia 11.04.2008 okres 2007 ROK2008-05-19 do dziś
6data złożenia 09.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
7data złożenia 15.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-22 do dziś
8data złożenia 28.04.2011 okres 2010 ROK2011-05-12 do dziś
9data złożenia 27.04.2012 okres 2011 ROK2012-05-25 do dziś
10data złożenia 14.05.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
11data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
12data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
14data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
15data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
19data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta120052006-04-24 do dziś
220062007-06-01 do dziś
32007 ROK2008-05-19 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
52009 ROK2010-04-22 do dziś
62010 ROK2011-05-12 do dziś
72011 ROK2012-05-25 do dziś
8OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-04-24 do dziś
220062007-06-01 do dziś
32007 ROK2008-05-19 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
52009 ROK2010-04-22 do dziś
62010 ROK2011-05-12 do dziś
72011 ROK2012-05-25 do dziś
8OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
220052006-04-24 do dziś
320062007-06-01 do dziś
42007 ROK2008-05-19 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
62009 ROK2010-04-22 do dziś
72010 ROK2011-05-12 do dziś
82011 ROK2012-05-25 do dziś
9OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2012-02-16 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI FIRMA EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE MAJĄTKU W TRYBIE ARTYKUŁU 529 § 1 PKT 4 K.S.H. W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZEŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (DZIAŁ NAJMU I DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI) BEZ OBNIŻENIA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ, W ZAMIAN ZA NOWOUTWORZONE UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ HW-INWESTYCJE PRZY JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O 3.000.000,00 ZŁOTYCH DO KWOTY 3.050.000,00 ZŁOTYCH. UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI PODJĘTA ZOSTAŁA DNIA 07.12.2011 ROKU PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM KOTEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE. REP. A NR 10873/2011.2012-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów