FIRMA HANDLOWA „LISS” JAN, TOMASZ, WOJCIECH LISS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000171204
Numer REGON: 191566561
Numer NIP: 5870201699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[RDF/488682/23/105]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1915665612003-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „LISS” JAN, TOMASZ, WOJCIECH LISS SPÓŁKA JAWNA2003-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość PUCK2003-08-27 do dziś
2. Adresulica WEJHEROWSKA nr domu 5 kod pocztowy 84-100 poczta PUCK kraj POLSKA 2003-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.06.2003 R.2003-08-27 do dziś
207.09.2006 R. ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY2006-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-08-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „LISS” JAN, TOMASZ, WOJCIECH LISS SPÓŁKA CYWILNA: JAN LISS -ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZ. GOSPODARCZEJ 1565/2001 TOMASZ LISS -ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZ. GOSPODARCZEJ 1804/2002 WOJCIECH LISS -ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZ. GOSPODARCZEJ 1564/20012003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISS2003-08-27 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISS2003-08-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-08-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISS2003-08-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-08-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISS2003-08-27 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISS2003-08-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISS2003-08-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-26 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-26 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-03-26 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-03-26 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-03-26 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-03-26 do dziś
751 54 HANDEL HURTOWY WYROBAMI METALOWYMI, WYPOSAŻENIEM HYDRAULICZNYM I GRZEJNYM2010-03-26 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-26 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-26 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-26 do dziś
1142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-03-26 do dziś
1242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-02 do dziś
2data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-05-26 do dziś
3data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-26 do dziś
4data złożenia 25.05.2007 okres 01.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
5data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-06-20 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
11data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
12data złożenia 26.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-08 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
15data złożenia 15.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-05-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-05-26 do dziś
301.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
401.01.2007 DO 31.12.20072008-06-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów