„BUSSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000171052
Numer REGON: 470823766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252663/20/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 470823766 NIP 66905065582010-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 14322003-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina MIELNO miejscowość MIELNO2015-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELNO ulica UL. CHMIELNA nr domu 2 kod pocztowy 76-032 poczta MIELNO kraj POLSKA 2015-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 12 LISTOPADA 1993 R., NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ OLEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, REPERTORIUM „A” NUMER 1539/93; DNIA 17 LIPCA 2003 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REPERTORIUM „A” NUMER 3604/2003 -ZMIANA PARAGRAFÓW:5, 6, 7, 12 UMOWY SPÓŁKI.2003-08-22 do dziś
206.01.2006 R., REP. A NR 117/2006, NOTARIUSZ ELŻBIETA RYCHLIK-HACZKIEWICZ Z KN W KOSZALINIE; ZMIANA PARAGRAFÓW: 6, 7, ;2006-07-12 do dziś
313.11.2006 R., REP. A NR 16613/2006 PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ PRONIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI;2007-01-04 do dziś
408.03.2010 R., REP. A NR 2081/2010, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA SOBCZYŃSKA-SAS, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA BARBARĘ WRÓBLEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24, ZMIANA § 6 UST. 42010-04-27 do dziś
518.02.2015 R. - MIROSŁAW PRACZ - NOTARIUSZ W KOSZALINIE, REP. A NR 964/2015 - ZMIENIONO § 3, § 5, § 16 UST. 2.2015-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIROWICZ2015-03-03 do dziś
2. ImionaEDYTA BARBARA2015-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 349.000,00 ZŁOTYCH2015-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego350000,00 ZŁ2010-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIROWICZ2015-03-03 do dziś
2. ImionaEDYTA BARBARA2015-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-03-03 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-03-03 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2015-03-03 do dziś
496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-03-03 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-03 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-03 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-03-03 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-03-03 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-03 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2006 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-06-20 do dziś
2data złożenia 03.04.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-06-20 do dziś
3data złożenia 03.04.2006 okres 01.01.2005R. -31.12.2005R.2006-06-20 do dziś
4data złożenia 07.07.2010 okres 2006 R.2010-07-19 do dziś
5data złożenia 07.07.2010 okres 2007 R.2010-07-19 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 2008 R.2010-07-19 do dziś
7data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-03 do dziś
8data złożenia 20.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-05 do dziś
9data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-03 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-03 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-06-20 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-06-20 do dziś
301.01.2005R. -31.12.2005R.2006-06-20 do dziś
42006 R.2010-07-19 do dziś
52007 R.2010-07-19 do dziś
62008 R.2010-07-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-11-03 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-12-05 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-06-20 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-06-20 do dziś
301.01.2005R. -31.12.2005R.2006-06-20 do dziś
42006 R.2010-07-19 do dziś
52007 R.2010-07-19 do dziś
62008 R.2010-07-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-11-03 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-12-05 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów