BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000170869
Numer REGON: 050003175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-02-11
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/1332/20/141]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0500031752003-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 7322003-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2016-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. JUROWIECKA nr domu 54 kod pocztowy 15-101 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2016-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 18.02.1991 R. W PBN W BIAŁYMSTOKU, NOTARIUSZ DARIUSZ ZDANOWICZ, REP. A 1003/91 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 22.07.2003 R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 2914/2003 ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 2 UST. 2, PAR. 6, PAR. 10 UST. 1, UST. 2, PAR. 11 UST. 1, PAR. 12, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, DODANO PAR. 13, USUNIĘTO PAR. 14, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2003-08-26 do dziś
221.05.2012 R. W KN ELŻBIETY BOĆKOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1464/2012 ZMIENIONO § 7, § 8, § 9, § 10 UST. 1, § 12 UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 15 UST. 6, DODANO § 12 UST. 5, UST. 62012-06-27 do dziś
326.04. 2013 R. W KN PIOTRA NIEMOTKO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 588/2013 ZMIENIONO § 1, § 2 UST. 1, UST. 2, § 6, § 8, § 9, § 10, § 12 UST. 2, UST. 5, UST. 6, § 15 UST. 9, UST. 102013-06-13 do dziś
424.06.2013 R. W KN PIOTRA NIEMOTKO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 875/2013 ZMIENIONO § 7 UST. 1, § 8, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓLKI2013-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOROWSKI2003-08-26 do dziś
2. ImionaMAREK2003-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2013-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOROWSKA NIEWIŃSKA2012-06-27 do dziś
2. ImionaURSZULA2012-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2013-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-06-13 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-06-13 do dziś
315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-06-13 do dziś
416 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-06-13 do dziś
517 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-06-13 do dziś
618 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-06-13 do dziś
720 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-06-13 do dziś
822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-06-13 do dziś
923 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-06-13 do dziś
1025 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-06-13 do dziś
1126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-06-13 do dziś
1227 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-06-13 do dziś
1328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-13 do dziś
1429 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-13 do dziś
1530 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-06-13 do dziś
1631 PRODUKCJA MEBLI2013-06-13 do dziś
1732 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-06-13 do dziś
1833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-06-13 do dziś
1945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-06-13 do dziś
2046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-13 do dziś
2147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-13 do dziś
2258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-06-13 do dziś
2359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-06-13 do dziś
2460 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2013-06-13 do dziś
2562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-06-13 do dziś
2663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-06-13 do dziś
2769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-06-13 do dziś
2870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-06-13 do dziś
2973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-06-13 do dziś
3074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-06-13 do dziś
3178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-06-13 do dziś
3282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-06-13 do dziś
3385 EDUKACJA2013-06-13 do dziś
3494 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2013-06-13 do dziś
3595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-06-13 do dziś
3696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-10-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 14.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-22 do dziś
4data złożenia 18.07.2006 okres 20052006-09-11 do dziś
5data złożenia 20.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-17 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-28 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-30 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-21 do dziś
10data złożenia 06.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-27 do dziś
11data złożenia 29.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-13 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
14data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-09-11 do dziś
22006 ROK2007-08-17 do dziś
32007 ROK2008-07-28 do dziś
42008 ROK2009-07-30 do dziś
52009 ROK2010-07-30 do dziś
62010 ROK2011-07-21 do dziś
72011 ROK2012-06-27 do dziś
82012 ROK2013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-10-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-22 do dziś
420052006-09-11 do dziś
52006 ROK2007-08-17 do dziś
62007 ROK2008-07-28 do dziś
72008 ROK2009-07-30 do dziś
82009 ROK2010-07-30 do dziś
92010 ROK2011-07-21 do dziś
102011 ROK2012-06-27 do dziś
112012 ROK2013-06-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENDT2020-01-03 do dziś
2. ImionaMARTA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaUSTANOWIENIE KURATORA W TRYBIE ART. 69 KPC - POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 17 GRUDNIA 2019 R. W SPRAWIE SYGN. AKT VII GC 281/192020-01-03 do dziś
6. Data powołania kuratora17.12.20192020-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOMKOWSKA2020-02-11 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MONIKA2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-11 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaUSTANOWIENIE KURATORA W TRYBIE ART. 69 § 1 KPC POSTANOWIENIEM SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XXVI WYDZIAŁU GOSPODARCZY Z DNIA 20.12.2019 R. W SPRAWIE SYGN. AKT XXVI GC 1261/192020-02-11 do dziś
6. Data powołania kuratora20.12.20192020-02-11 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów