SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CZYŻYNY

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000170806
Numer REGON: 000809115
Numer NIP: 6750005921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2023-09-08
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23613/23/368]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008091152003-08-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CZYŻYNY2003-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze S-135/A2003-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-08-27 do dziś
2. Adresulica OS. DYWIZJONU 303 nr domu 1 kod pocztowy 31-871 poczta KRAKÓW 2003-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.05.1983 R. 05.06.2003 R. -PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2003-08-27 do dziś
2DODAJE SIĘ PARAGRAFY O NUMERACH: 138, 139, 140 DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 138-149 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ 141-1522004-09-20 do dziś
318.06.2005 R. ZMIANA STATUTU: -W PAR. 93 UST. 2 DODAJE SIĘ PKT „K” -W PAR. 97 UST. 1 W PKT „E” PO WYRAZACH „2J” DODAJE SIĘ WYRAZY „2K”2005-08-05 do dziś
410.06.2006 R. -ZMIANA § 2, § 10, § 14, § 15, § 16, § 17, § 21, § 24, § 27, § 35, § 36, § 39, § 40, § 41, § 43, § 45, § 48, § 49, § 51, § 52, § 53, § 57, § 60, § 63, § 64, § 65, § 66, § 70, § 72, § 73, § 74, § 87, § 91, § 99, § 100, § 101, § 104, § 107 § 120, § 124, § 141, § 144, § 148, ROZDZIAŁ XIX, § 152, ROZDZIAŁ XX, § 153;2006-07-31 do dziś
510.12.2009 R. § 4, § 5, § 6, § 9, § 10, § 14, § 16, § 17, § 19, § 20, § 22, § 24, § 25, § 27, § 31, § 33, § 34, § 37, § 38, § 39, § 41, § 44, § 49, § 51, § 52, § 56, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 70, § 71, § 72, § 74, § 75, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 104, § 107, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 125 ZE ZNACZKIEM OD 1 DO 15, § 126, § 128, § 129, § 131, § 133, § 134, § 136, § 138, § 139, § 140, § 141, § 144, § 145, § 146, § 148, § 150, § 151, § 152.2010-01-26 do dziś
618.06.2018 R., 19.06.2018 R., 20.06.2018 R., 21.06.2018 R., 22.06.2018 R. - §2, §4, §7, §9-18, §20, §22-38, §40-44, §46, §48, §51-55, §55, §58, §64, §69, §73, §75-80 ZE ZN.1, §85-88, §92-94, §96-97, §100-101, §104, §107, §109, §112-118, §120, §123-125, §125 ZE ZN.2, §125 ZE ZN.3, §125 ZE ZN.7-125 ZE ZN.10, §125 ZE ZN.13-125 ZE ZN.14, §126, §129, §141, §145-146, §152-1532018-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOBKÓW2020-01-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-30 do dziś
21. NazwiskoWALKIEWICZ2007-11-14 do dziś
2. ImionaEWA2007-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2007-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-14 do dziś
31. NazwiskoLORENC2003-08-27 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKA2023-09-08 do dziś
2. ImionaDANUTA2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIEC2023-09-08 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBERSKI2023-09-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2023-09-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIPIORA2023-09-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-08 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDRYNA2017-09-12 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMIAŃSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TADEUSZ2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDALEWICZ2017-09-12 do dziś
2. ImionaJERZY ANTONI2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORTYŃSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW HENRYK2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaJAN2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMALIK2007-11-21 do dziś
2. ImionaLUCYNA DANUTA2007-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DO PODPISYWANIA: POŚWIADCZEŃ DO NOTARIUSZA, ZAŚWIADCZEŃ, UMÓW, ANEKSÓW, WNIOSKÓW KREDYTOWYCH, PISM DO DYSPONENTÓW LOKALI, PISM DO INSTYTUCJI I FIRM ZEWNĘTRZNYCH, KSEROKOPII DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, ŁĄCZNIE Z Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2007-11-21 do dziś
21. NazwiskoMICHAŁOWSKA KOSIŃSKA2007-11-21 do dziś
2. ImionaSYLWIA JUSTYNA2007-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DO PODPISYWANIA: POŚWIADCZEŃ DO NOTARIUSZA, ZAŚWIADCZEŃ, UMÓW, ANEKSÓW, WNIOSKÓW KREDYTOWYCH, PISM DO DYSPONENTÓW LOKALI, PISM DO INSTYTUCJI I FIRM ZEWNĘTRZNYCH, KSEROKOPII DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, ŁĄCZNIE Z Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2007-11-21 do dziś
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-01-15 do dziś
268 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2010-01-15 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-15 do dziś
478 10 Z PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY2010-01-15 do dziś
568 20 Z WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁDZIELNI2010-01-15 do dziś
690 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA2010-01-15 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE ORAZ ZARZĄDZANIE MIENIEM NABYTYM PRZEZ CZŁONKÓW NA MOCY USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH2016-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2016-12-01 do dziś
268 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2016-12-01 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH UMÓW2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-28 do dziś
3data złożenia 16.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-11-08 do dziś
5data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-14 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-12 do dziś
9data złożenia 31.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
18data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
20data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-11-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-12-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-11-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-12-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-11-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-12-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów