SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DUŻE OSIEDLE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000170799
Numer REGON: 272737534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-11-04
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/12088/22/933]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2727375342003-08-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DUŻE OSIEDLE”2003-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 14242003-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina KRZANOWICE miejscowość WOJNOWICE2003-08-25 do dziś
2. Adresulica SZPITALNA nr domu 8B kod pocztowy 47-470 poczta KRZANOWICE 2003-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.06.1995 R. 27.03.2003 R. -ZMIENIONO PAR. :2; 4; 5; 7; 12; 17; 19; 33; 48; 65; SKREŚLONO PAR. : 25; 34-46; 49-642003-08-25 do dziś
215.03.2004 R. -ZMIENIONO PAR.: 8 PKT 3; 17 PKT 2; 18 PKT 4; 31 PKT 3; SKREŚLONO PAR.: 5 PKT 4; 8 PKT 9; 47 PKT 3; 20 PKT 32004-05-19 do dziś
322.03.2007 R. -PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2007-10-30 do dziś
427.03.2009 R. -ZMIENIONO: § 4 PKT 12009-10-29 do dziś
514.06.2013 R. - ZATWIERDZENIE NOWEGO STATUTU2013-10-16 do dziś
624.04.2015 R. - DODANO § 167 PKT 12015-07-30 do dziś
710.05.2019 R. - ZATWIERDZENIE NOWEGO STATUTU2019-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOPIEC2016-12-09 do dziś
2. ImionaMARIA ANNA2016-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2016-12-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-09 do dziś
21. NazwiskoZIELIŃSKI2016-11-30 do dziś
2. ImionaMARIAN PIOTR2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-30 do dziś
31. NazwiskoRĄPAŁA2003-08-25 do dziś
2. ImionaBERNADETA2003-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZEK2022-11-04 do dziś
2. ImionaMAGDALENA GERTRUDA2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2022-11-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZOMBROWSKI2019-09-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TOMASZ2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZ2019-09-26 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKA2022-11-04 do dziś
2. ImionaIZABELA DOROTA2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-10-16 do dziś
241 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-16 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-10-16 do dziś
443 99 Z STAWIANIE RUSZTOWAŃ2013-10-16 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-10-16 do dziś
641 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-16 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-16 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-26 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI ORAZ WODNO-KANALIZACYJNYCH2019-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-05-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-02 do dziś
4data złożenia 17.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-28 do dziś
5data złożenia 13.08.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-10-30 do dziś
6data złożenia 01.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-09 do dziś
7data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
8data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
9data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-15 do dziś
10data złożenia 31.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
12data złożenia 02.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
13data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
14data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
15data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.30162017-05-22 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
18data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
19data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-24 do dziś
20data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-28 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-10-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.30162017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-03-28 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-10-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.30162017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów