SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KISIELIN” W ZIELONEJ GÓRZE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000170778
Numer REGON: 001009003
Numer NIP: 9290052552
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392545/22/324]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001009003 NIP 92900525522007-08-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KISIELIN” W ZIELONEJ GÓRZE2003-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 6292003-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2003-09-10 do dziś
2. Adresulica OS. POMORSKIE nr domu 8 kod pocztowy 65-548 poczta ZIELONA GÓRA 2003-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.11.1982 R. 21.06.2003 R. -PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI.2003-09-10 do dziś
223.06.2006 R., UCHWAŁA NR 12/2006 R., ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -ZMIANA §.9 UST. 2; § 12; § 13; § 14; § 15; § 17, § 19; § 25 PKT 13; § 26 UST. 4; § 28 UST. 4; § 29; § 53; § 62 UST. 1; § 63 UST. 1; § 65; § 67 UST. 5; § 68; § 70; § 72; § 74; § 101; § 106 UST. 2; § 107 UST. 2; § 109; § 115; § 116; § 118; § 121; § 122 UST. 1; § 124 UST. 1; § 125 UST. 1; § 126; § 128 UST. 4, 5 I 8. -DODANIE DO § 22 UST. 7, 8, 9, 10; DO § 23 UST. 2A ORAZ UST. 5, 6, 7; DO § 24 UST. 4; DO § 26 UST. 7; DO § 47 UST. 1A ORAZ UST. 8, 9, 10; DO § 48 UST. 1A -W § 67 SKREŚLA SIĘ UST. 2; W § 70 SKREŚLA SIĘ UST. 1 I 3;2006-08-23 do dziś
329.05.2007 R. ZMIENIONO: § 22, § 37, § 112, § 115, § 116, § 118, § 121, § 124, § 125, § 128, ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2007-08-21 do dziś
409.04.2010 R. -PRZYJĘTO NOWY STATUT -§ 1 DO § 61 ORAZ § 62 UST. 2 DO PAR. § 111.2010-09-30 do dziś
520.04.2012 R. -ZMIANA TREŚCI § 26 UST. 12012-05-23 do dziś
624.05.2017R., UCHWAŁA NR 9/2017 O ZMIANIE §9, §15, §18, §21 UST.5 STATUTU2017-07-03 do dziś
712.06.2018R., UCHWAŁA NR 9/2018 - UCHYLONO W CAŁOŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI I PRZYJĘTO NOWY STATUT2018-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBICZYK2003-09-10 do dziś
2. ImionaJERZY BRONISŁAW2003-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-10 do dziś
21. NazwiskoGRZELCZYK2003-09-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2003-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-08-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ADAM2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWACZ2019-08-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKA2019-08-07 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANEK2019-08-07 do dziś
2. ImionaJERZY ROMAN2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAŁUPKA2019-08-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2019-08-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR TADEUSZ2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKO2019-08-07 do dziś
2. ImionaROMUALD ZBIGNIEW2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCYK2019-08-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELA2016-06-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMATER2016-06-29 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKACZ2016-06-29 do dziś
2. ImionaJAN2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
122. ImionaHENRYK2013-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ORAZ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.2015-02-12 do dziś
241 10 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH I INNYCH POTRZEB CZŁONKÓW ORAZ ICH RODZIN, PRZEZ DOSTARCZANIE CZŁONKOM SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH A TAKŻE LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2015-02-12 do dziś
341 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH.2015-02-12 do dziś
441 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH.2015-02-12 do dziś
541 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-02-12 do dziś
641 10 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH.2015-02-12 do dziś
741 10 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU.2015-02-12 do dziś
868 20 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2015-02-12 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI.2015-02-12 do dziś
1093 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ.2015-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK DO 31.12.2003 ROK data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK DO 31.12.2003 ROK2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-08-23 do dziś
5data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-21 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
7data złożenia 19.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
8data złożenia 19.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
9data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
10data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
13data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
14data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
19data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
201.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-08-23 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-21 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 ROK DO 31.12.2003 ROK2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
401.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-08-23 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-08-21 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów