SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000170749
Numer REGON: 000483116
Numer NIP: 7210001541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399644/22/920]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004831162003-09-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA2003-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ŁOMŻY nr w rejestrze 882003-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat KOLNEŃSKI gmina KOLNO miejscowość KOLNO2003-09-05 do dziś
2. Adresulica CIEPŁA nr domu 3 kod pocztowy 18-500 poczta KOLNO 2003-09-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMKOLNO@INTERIA.PL2014-09-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMKOLNO.PL2014-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 04.03.1966 R. 2) 26.06.2003 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-09-05 do dziś
220.06.2006 R. ZMIENIONO § 15, § 23, § 27, § 29, § 37, § 51, § 55, § 66, § 67, § 71, § 72, § 78, § 85, § 128, § 129, § 130, § 156, USUNIĘTO § 76, § 111 ORAZ ZMIENIONO NUMERY PARAGRAFÓW W ZWIĄZKU Z W/W ZMIANAMI, UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2006-09-18 do dziś
328.11.2007 R. ZMIENIONO § 4 UST. 2, § 7 UST. 3, § 10 UST. 1 PKT 7, § 10 UST. 2 PKT 1, § 15 UST. 1 PKT 3, § 15 UST. 1 PKT 4, 5, 6, 7, 8, W § 17 DODANO PKT 5, ZMIENIONO § 23, § 24, § 27 UST. 1, § 27 UST. 2, § 28, TYTUŁ PODROZDZIAŁU 4.1, § 29-37, § 38-40, § 42, § 43, § 44, § 48, § 52, § 55, § 58, § 59, § 60, § 62, § 65, § 68, § 70-84, § 89-93, § 94-104, § 111-113, § 114, 108-109, § 110-129, TYTUŁ 8.1, § 130-131, § 132-141, § 163-165, SPIS TREŚCI2008-02-19 do dziś
417.06.2014 R. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2014-09-17 do dziś
516.06.2016 R. ZMIENIONO § 124, § 131, § 1352016-10-10 do dziś
625.04.2018 R. - UCHWALONO NOWY STATUT2018-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPTAK2015-02-19 do dziś
2. ImionaEWA2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY2015-02-19 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY2019-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-19 do dziś
21. NazwiskoSZCZECH2013-02-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2022-06-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIELAWA2022-06-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-06-15 do dziś
2. ImionaLECH2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUBROWSKI2022-06-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAW CZESŁAW2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKI2022-06-15 do dziś
2. ImionaROBERT2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2022-06-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDANCEWICZ2022-06-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-05 do dziś
270 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-05 do dziś
370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-05 do dziś
470 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-09-05 do dziś
592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM W MIARĘ POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH2003-09-05 do dziś
670 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 10.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-25 do dziś
4data złożenia 27.07.2005 okres 2005 ROK2006-09-18 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-31 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 2007 ROK2008-09-05 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-10 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-07 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-22 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-23 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-06 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
13data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
15data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
16data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
17data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
18data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
19data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-18 do dziś
22006 ROK2007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-09-05 do dziś
42008 ROK2009-07-10 do dziś
52009 ROK2010-07-07 do dziś
62010 ROK2011-08-22 do dziś
72011 ROK2012-07-23 do dziś
82012 ROK2013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-25 do dziś
42005 ROK2006-09-18 do dziś
52006 ROK2007-07-31 do dziś
62007 ROK2008-09-05 do dziś
72008 ROK2009-07-10 do dziś
82009 ROK2010-07-07 do dziś
92010 ROK2011-08-22 do dziś
102011 ROK2012-07-23 do dziś
112012 ROK2013-08-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów