SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000170747
Numer REGON: 000483033
Numer NIP: 5450000445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu65Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8871/22/32]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004830332003-09-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ2008-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2752003-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina DĄBROWA BIAŁOSTOCKA miejscowość DĄBROWA BIAŁOSTOCKA2003-09-03 do dziś
2. Adresulica GENERAŁA NIKODEMA SULIKA nr domu 4 kod pocztowy 16-200 poczta DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 2003-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 10.11.1963 R. 2) 25.06.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-09-03 do dziś
227.06.2006 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2006-11-13 do dziś
328.11.2007 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2008-01-11 do dziś
415.04.2010 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2010-05-28 do dziś
514.04.2011 R. ZMIENIONO § 10, § 12, § 30, § 40, § 42, § 44, § 99, § 121, § 125, § 132, § 133, UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2011-06-22 do dziś
625.05.2013 R. ZMIENIONO § 2, § 42, § 49, § 53, UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2013-10-28 do dziś
7UCHWAŁA NR 12 Z 12 CZERWCA 2014 R.: SKREŚLONO § 2; W § 4 ZMIENIONO PKT. 2 I 5; W § 5 ZMIENIONO PKT. 3; W § 9 UST. 1: ZMIENIONO PKT. 4, USUNIĘTO PKT. 9; W § 12 ZMIENIONO UST. 6; W § 13 UST. 1: ZMIENIONO PKT. 15, USUNIĘTO PKT. 17 LIT. C; W § 14 ZMIENIONO UST. 6; W § 15 ZMIENIONO PKT. 5; W § 16 USUNIĘTO UST. 4; W § 18 ZMIENIONO UST. 2; W § 19 ZMIENIONO UST. 2; W § 20: USUNIĘTO UST. 2, DOTYCHCZASOWE OZNACZENIA UST. 3 I 4 OTRZYMAŁY OZNACZENIE ODPOWIADNIO JAKO UST. 2 I 3; W § 22: USUNIĘTO PKT. 2, PKT. 3 OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO PKT. 2, W § 25 ZMIENIONO UST. 1; W § 26 ZMIENIONO UST. 4; W § 30 ZMIENIONO UST. 1; W § 40 ZMIENIONO UST. 6; W § 41: W UST. 1 USUNIĘTO PKT. 4, ZMIENIONO UST. 2; W § 42 UST. 1: ZMIENIONO PKT. 3 I 15, USUNIETO PKT.: 13, 16 I 25; W § 44 ZMIENIONO UST. 4; W § 48 ZMIENIONO UST.: 1, 2, 3, DODANO UST. 4; W § 52 USUNIĘTO UST. 4, DOTYCHCZASOWE OZNACZENIE UST. 5-6 OTRZYMAŁO OZNACZENIE JAKO UST. 4-5; W § 54 ZMIENIONOPKT 1; W § 59 ZMIENIONO UST. 2 LIT. B; DODANO § 63(1); USUNIĘTO § 69; W § 75 ZMIENIONO UST. 2; W § 84 USUNIĘTO UST. 2, DOTYCHCZASOWE OZNACZENIE UST. 3 OTRZYMAŁO OZNACZENIE JAKO UST. 2; USUNIĘTO § 86; W § 92 USUNIĘTO UST. 3; USUNIETO § 95; ZMIENIONO § 98; USUNIĘTO § 104; ZMIENIONO § 105; W § 107 SKREŚLONO UST. 3; W § 109: USUNIĘTO UST. 2 ORAZ OZNACZENIE „UST. 1”; USUNIĘTO § 110; USUNIĘTO § 111; USUNIĘTO § 113; W § 118: USUNIĘTO UST. 2, DOTYCHCZASOWE OZNACZENIE UST. 3-5 OTRZYMAŁY OZNACZENIE ODPOWIEDNIO JAKO UST. 2-4; USUNIĘTO § 119; W § 124 UST. 1: ZMIENIONO PKT. 2, USUNIĘTO PKT. 3; W § 127 ZMIENIONO UST. 2: W § 129: USUNIĘTO UST. 2, DOTYCHACZASOWE OZNACZENIA UST. 3-4 OTRZYMAŁY OZNACZENIE ODPOWIEDNIO JAKO UST. 2-3. UCHWAŁA NR 13 Z 12 CZERWCA 2014 R. W § 4 USUNIETO PKT. 7; W § 30 USUNIĘTO UST. 3; W § 40 ZMIENIONO UST. 3. SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2014-10-09 do dziś
8UCHWAŁĄ NR 5 Z 12.06.2018 R. ZMIENIONO § 8, § 9, W § 10 ZMIENIONO UST. 1, DODANO UST. 3, USUNIĘTO § 11, ZMIENIONO § 12, W § 13 USUNIĘTO UST. 2, W § 14 USUNIĘTO PKT 2, PKT 5, ZMIENIONO PKT 6, DODANO § 6 (Z INDEKSEM 1), ZMIENIONO § 15, W § 16 ZMIENIONO UST. 1, ZMIENIONO § 17, § 18, USUNIĘTO § 19, USUNIĘTO § 20, USUNIĘTO § 21, ZMIENIONO § 22, § 23, USUNIĘTO § 24, USUNIĘTO § 25, W § 28 ZMIENIONO UST. 1, UST. 2, UST. 3, DOTYCHCZASOWE USTĘPY 3 I 4 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE ODPOWIEDNIO 4 I 5, DODANO UST. 6, W § 30 DODANO UST. 3, ZMIENIONO UST. 4, DODANO UST. 7, W § 31 ZMIENIONO UST. 4, UST. 5, DODANO UST. 6, ZMIENIONO § 32, ZMIENIONO § 33, § 34, W § 35 USUNIĘTO PKT 10, PKT 15, W § 36 DODANO UST. 4, W § 37 ZMIENIONO UST. 4, USUNIĘTO § 38, W § 40 ZMIENIONO UST. 1, DODANO UST. 8, UST. 9, UST. 10, UST. 11, UST. 12, UST. 13, UST. 14, UST. 15, UST. 16, W § 42 UST. 1 ZMIENIONO PKT 23, ZMIENIONO § 55, ZMIENIONO § 56, W § 57 ZMIENIONO UST. 1, UST. 2, ZMIENIONO § 59, § 60, § 61, § 62, USUNIĘTO § 63 (Z INDEKSEM 1), ZMIENIONO § 73, § 73 PKT 1, W § 75 ZMIENIONO UST. 1, DODANO PO § 82 ROZDZIAŁ 4 (Z INDEKSEM 1), DODANO § 82 (Z INDEKSEM 1), DODANO § 82 (Z INDEKSEM 2), DODANO 82 (Z INDEKSEM 3), USUNIĘTO § 88, USUNIĘTO § 89, USUNIĘTO § 90, USUNIĘTO § 98, ZMIENIONO § 99, ZMIENIONO § 100, § 126 UST. 1 UCHWAŁĄ NR 6 Z 12.06.2018 R. W § 40 ZMIENIONO UST. 3, W § 48 UST. 1, UST. 2, SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHAWRYLIK2018-02-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-15 do dziś
21. NazwiskoWEJSZNEJDER2016-10-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2016-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-10 do dziś
31. NazwiskoANDREJCZYK2016-10-10 do dziś
2. ImionaBOGDAN2016-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIGIEL2022-09-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANIK2022-09-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOJAK2019-07-19 do dziś
2. ImionaLEOKADIA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŁAK2019-07-19 do dziś
2. ImionaLIDIA TERESA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2019-07-19 do dziś
2. ImionaANNA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERKLA2022-09-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKA2022-09-23 do dziś
2. ImionaTERESA2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJLEWICZ2022-09-23 do dziś
2. ImionaARTUR2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZKOWSKI2022-09-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-06-22 do dziś
241 20 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-06-22 do dziś
335 30 PRODUKCJA CIEPŁA DLA POTRZEB CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY2011-06-22 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2011-06-22 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2011-06-22 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE GARAŻY ORAZ UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI INNYCH OBIEKTÓW LUB NIERUCHOMOŚCI2011-06-22 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 06.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-22 do dziś
4data złożenia 22.08.2006 okres 2005 ROK2006-08-25 do dziś
5data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-06 do dziś
6data złożenia 17.09.2008 okres 2007 ROK2008-09-25 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-21 do dziś
8data złożenia 30.04.2009 okres 2009 ROK2010-05-11 do dziś
9data złożenia 29.04.2011 okres 2010 ROK2011-05-09 do dziś
10data złożenia 26.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-05 do dziś
11data złożenia 04.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-11 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
13data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
14data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
16data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
20data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-09-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-25 do dziś
22005 ROK2006-08-25 do dziś
32006 ROK2007-08-06 do dziś
42007 ROK2008-09-25 do dziś
52008 ROK2009-07-21 do dziś
62009 ROK2010-05-11 do dziś
72010 ROK2011-05-09 do dziś
82011 ROK2012-07-05 do dziś
92012 ROK2013-06-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-22 do dziś
42005 ROK2006-08-25 do dziś
52006 ROK2007-08-06 do dziś
62007 ROK2008-09-25 do dziś
72008 ROK2009-07-21 do dziś
82009 ROK2010-05-11 do dziś
92010 ROK2011-05-09 do dziś
102011 ROK2012-07-05 do dziś
112012 ROK2013-06-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów