FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BELLAFRUTTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000170538
Numer REGON: 272990871
Numer NIP: 6381128242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-03-17
Sygnatura akt[RDF/473106/23/126]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP2729908712003-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BELLAFRUTTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 130772003-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA2003-09-02 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 43-200 poczta PSZCZYNA kraj POLSKA 2003-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARILANY Z DNIA 19.03.1996 R., REPERTORIUM A NR 1294/96-NOTARIUSZ EWA PLUTA ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY REP. A NR 4249/2002 Z DNIA 15.11.2002-KANCELARIA NOTARIALNA WIESŁAW KŁAPUT W BIELSKU-BIAŁEJ.2003-09-02 do dziś
219.05.2006 R. NOTARIUSZ BEATA FIRYK, KANCELARIA NOTARIALNA WBIELSKU-BIAŁEJ, REP. A1793/2006 -ZMIENIONO PAR. 7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2006-12-18 do dziś
312.02.2010 R. REPERTORIUM „A” NR 786/2010, KANCELARIA NOTARIALNA HALINA MIKOŁAJCZYK, ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2015-10-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2015-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00ZŁ2015-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ISTNIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU ISTNIENIA ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2003-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2015-10-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2015-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-27 do dziś
24. Numer KRSZARZĄD JEDNOOSOBOWY2003-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-03-26 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-03-26 do dziś
346 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-03-26 do dziś
446 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-03-26 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-03-26 do dziś
647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-26 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-03-26 do dziś
879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-03-26 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2022-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-08-19 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
4data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
5data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
6data złożenia 11.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
7data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-26 do dziś
9data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
10data złożenia 17.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-19 do dziś
11data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-18 do dziś
12data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
13data złożenia 16.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
14data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-16 do dziś
15data złożenia 24.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-24 do dziś
16data złożenia 05.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-05 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
18data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
19data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-26 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-26 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-08-032022-11-10 do dziś