„DOKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000170519
Numer REGON: 930892866
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2021-04-19
Sygnatura akt[RDF/286928/21/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP9308928662003-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE nr w rejestrze 20782003-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZKLARNIOWA nr domu 8 kod pocztowy 03-046 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.08.1996 R. KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 4/2, NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA; REP. A NR 9232/96 13.02.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK - ASESOR MAŁGORZATA KEMPIŃSKA, REP. A 1946/2003 -ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY2003-09-15 do dziś
229 MAJA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 2595/2009, NOTARIUSZ JANUSZ GÓRAL -KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE ARTYKUŁY: 9 I 17.2009-07-20 do dziś
3-23.12.2009 R., REP. A NR 7678/2009, ASESOR NOTARIALNY TOMASZ OBTUŁOWICZ ZASTEPCA NOTARIUSZA ANNY ŁOMNICKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLENIE WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU AKTU ZAŁOZYCIELSKIEGO SPÓŁKI. -3.02.2010 R. REP. A NR 713/2010, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEGO NOWEGO BRZMIENIA.2010-02-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R., REPERTORIUM A NR: 4885/2020, NOTARIUSZ ANNA TEKIELI, KANCELARIA NOTARIALNA SZYSZKO TEKIELI SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. BAŁUCKIEGO 4/2, 50-034 WROCŁAW. ZMIENIONO: § 2 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2020-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKA GMBH2009-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000.000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego38000000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁ0NKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT, KTÓRY ZOSTAŁ POWOŁANY UCHWAŁĄ ZARZĄDU.2010-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZUK2016-03-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2016-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASKER2014-05-20 do dziś
2. ImionaIVÁN ATTILA2014-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-20 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMMERMANN2003-09-15 do dziś
2. ImionaALFRED2003-09-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMIĘTKI2012-03-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-03-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-02-23 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-02-23 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-23 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-02-23 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-23 do dziś
647 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-23 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-02-23 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-23 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-23 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-12-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 28.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-30 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres ——2006-09-25 do dziś
4data złożenia 15.11.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-24 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
8data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
10data złożenia 24.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
14data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
16data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
17data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
18data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
19data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-11-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów