„EWALIUS CONSULTANCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000170496
Numer REGON: 014930917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-05-13
Sygnatura akt[RDF/291465/21/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0149309172003-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWALIUS CONSULTANCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 564072003-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POLNA nr domu 42 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-635 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -19.02.1999 R., ASESOR NOTARIALNY ROBERT BŁASZCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3158/99. 17.03.1999 R., NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4853/99, PAR. 7, PAR. 11 PKT 1, 23.03.1999 R., NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5264/99, PAR. 7. ZMIANA UMOWY -22.07.2003 R., ASESOR NOTARIALNY TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARKA MAJCHRZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4053/2003, ZMIANA PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9, PAR. 10 UST. 1, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-08-22 do dziś
231.08.2011 R., REPERTORIUM A NR 3013/2011, ASESOR NOTARIALNY JUSTYNA LEWCZUK ZASTĘPCA ANNY BRZOZOWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 38/9, ZMIANA § 8 UST. 1, § 9 ORAZ § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2011-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKA2003-08-22 do dziś
2. ImionaCECYLIA2003-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH2011-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2003-08-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKI2011-09-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2011-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKA2003-08-22 do dziś
2. ImionaCECYLIA2003-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSZCZYCKA2003-08-22 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2003-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-20 do dziś
4data złożenia 25.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
5data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
6data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
7data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-02 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
9data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
10data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
11data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
12data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
13data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
15data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
16data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
17data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
18data złożenia 28.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
19data złożenia 13.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów