QWERT 43 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000170272
Numer REGON: 210046293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2014-11-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/51629/14/976]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP2100462932004-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQWERT 43 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 1001 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM2003-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWE OBORZYSKA ulica KWIATOWA nr domu 2 kod pocztowy 64-000 poczta KOŚCIAN kraj POLSKA 2008-07-17 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu 129/131 kod pocztowy 00-898 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.1993 R. -NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 1277/1993. 11.07.2003 R. NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 7778/2003 -ZMIANA TREŚCI § § 2-9; DODANO § 9A.2003-08-14 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 04.11.2004 R. REP. A NR 18554/2004, NOTARIUSZ -WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (§ 4).2004-12-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.05.2008 R., REP. A NR 3467/2008, NOTARIUSZ EDYTA STELMASZYK-DUTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE -ZMIENIONO: § § 2 I 3.2008-07-17 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 18.09.2008 R. REP. A NR 6348/08, NOTARIUSZ EDYTA STELMASZYK-DUTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE (ZMIENIONO § 2 UMOWY). ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 07.10.2008 R. REP. A NR 7103/08, NOTARIUSZ EDYTA STELMASZYK-DUTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE (ZMIENIONO § § 2, 9).2008-11-03 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 31.01.2011 R., REP. A NR 1109/2011, ASESOR NOTARIALNY MONIKA BRAJCZEWSKA-GINEL, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA ROGALI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI).2011-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2003-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2003-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2013-02-14 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2013-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2013-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 ZŁ2003-08-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2003-08-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE-PREZES ZARZĄDU2008-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2008-07-17 do dziś
214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2008-07-17 do dziś
314 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2008-07-17 do dziś
414 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2008-07-17 do dziś
514 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2008-07-17 do dziś
614 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2008-07-17 do dziś
715 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2008-07-17 do dziś
846 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-07-17 do dziś
946 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-07-17 do dziś
1046 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2008-07-17 do dziś
1146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-07-17 do dziś
1246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-07-17 do dziś
1346 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-07-17 do dziś
1446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2008-07-17 do dziś
1546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-07-17 do dziś
1646 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2008-07-17 do dziś
1746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-07-17 do dziś
1846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2008-07-17 do dziś
1947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-07-17 do dziś
2047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2147 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
2947 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-17 do dziś
3047 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-07-17 do dziś
3147 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-07-17 do dziś
3247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-07-17 do dziś
3347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-07-17 do dziś
3452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-07-17 do dziś
3552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-07-17 do dziś
3668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-17 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-17 do dziś
3868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-07-17 do dziś
3968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-07-17 do dziś
4070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-17 do dziś
4173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-07-17 do dziś
4273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-17 do dziś
4374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-07-17 do dziś
4474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-07-17 do dziś
4574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-07-17 do dziś
4674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-17 do dziś
4777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-17 do dziś
4877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-17 do dziś
4977 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2008-07-17 do dziś
5077 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-07-17 do dziś
5177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-17 do dziś
5277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-07-17 do dziś
5382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-07-17 do dziś
5482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-07-17 do dziś
5582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-07-17 do dziś
5682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 14.08.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 14.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
3data złożenia 25.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
4data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
5data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
7data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 14.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów