SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEGIEŁKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000170253
Numer REGON: 000986768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-03-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7123/23/454]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000986768 NIP 89600036222011-07-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEGIEŁKA”2003-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S5172003-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-08-20 do dziś
2. Adresulica DWORCOWA nr domu 3B kod pocztowy 50-456 poczta WROCŁAW 2003-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25.06.2003 R.-ZMIENIONO § OD 1 DO 108, DODANO § OD 109 DO 155.2003-08-20 do dziś
229.11.2007 R. ZMIENIONO: § 2; § 4 UST.2 PKT 3; § 10 UST.1 PKT 4 I UST.2 PKT 1; § 15 UST.1 PKT 6, 7, 9, I PKT 16 LIT. A; § 15 UST.2; § 19 UST.1; § 23; § 24; § 27 UST.1; § 31 UST.5; § 32; § 33 UST.1, UST.3, UST.4; § 37 UST.2; § 40 UST.1; § 45; § 50 UST.1; § 64 UST.1 I UST.2; § 74; § 76; § 94; § 99; § 107; § 111 UST.1; § 126-127; TYTUŁ ROZDZIAŁU 8.3; § 132; § 134 UST.1; § 144 UST.1; § 149; UST.2 I UST.3. DODANO: § 15 UST.3-5; § 17 PKT 5; § 19 UST.2 PKT 5-6; § 21 PKT 9; § 22 UST.3-5; § 24A; § 25 UST.1; § 27A; § 32A; § 38 UST.2; § 41 UST.2 PKT 4; § 61 UST. 2-5; § 94A; § 132A; § 140 UST.1A; § 143A; § 144 UST.1A I UST.3A; § 144 UST.5 § 149 UST.6-7. USUNIĘTO § 4 UST.2 PKT 2; § 10 UST.1 PKT 7 LIT.B; § 15 UST.1 PKT 11; § 16 PKT 4; § 50 UST.1 PKT 4-5; § 56 PKT 2-3; § 66; § 67 UST.2; § 68-70; § 72; § 79; § 81 UST.2; § 108; § 109; § 115 UST.1 PKT 1; § 117; § 119 UST.2; § 120; TYTUŁ ROZDZIAŁU 8.1; § 122-125; § 128-130; § 133.2008-02-27 do dziś
325.06.2008 R. ZMIANA PAR. 14 PRZEZ DODANIE UST. 72008-10-28 do dziś
418.06.2014 R. - ZMIENIONO § 32 UST. 2A2014-07-25 do dziś
528.06.2017 R., ZMIENIONO TREŚĆ §149 UST.1 STATUTU2017-09-19 do dziś
6STATUT ZMIENIONY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18.06.2018 R., ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW STATUTU OD NUMERU 4 DO NUMERU 155, NOWE BRZMIENIE OBJĘTE NUMERACJĄ OD §4 DO §126.2018-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuNA PODSTAWIE §52 STATUTU OŚWAIDCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHÓR2021-06-18 do dziś
2. ImionaSZYMON2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-07 do dziś
21. NazwiskoDRYGAJŁO2003-08-20 do dziś
2. ImionaLESZEK ADAM2003-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-06-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABLEWSKI2022-09-16 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIAZDOWSKA2022-09-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODRAŻKA2022-09-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKLARCZUK2022-09-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARTA2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHASAŁA2022-09-16 do dziś
2. ImionaARTUR2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-02-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-28 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-18 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-03 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-26 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-27 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-25 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
18data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
22006 ROK2007-07-03 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
42008 ROK2009-08-26 do dziś
52009 ROK2010-08-27 do dziś
62010 ROK2011-07-25 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
42006 ROK2007-07-03 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
62008 ROK2009-08-26 do dziś
72009 ROK2010-08-27 do dziś
82010 ROK2011-07-25 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów