„A.M.M.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000170224
Numer REGON: 890204549
Numer NIP: 8840022255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/494736/23/596]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP8902045492003-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.M.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WAŁBRZYCHU nr w rejestrze 12912003-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIEBODZICE miejscowość ŚWIEBODZICE2003-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIEBODZICE ulica STRZEGOMSKA nr domu 15 A-15 B kod pocztowy 58-160 poczta ŚWIEBODZICE kraj POLSKA 2014-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.07.1993 R. UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ SZERER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU, REP. A NR 4738/19932003-09-03 do dziś
228.10.2003 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ RUDZKĄ-JASIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KŁODZKU, REP. A NR 7735/2003; ZMIENIONO TREŚĆ § 5, § 7, § 10, § 13, § 15, § 20 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 18 A2004-01-06 do dziś
301.04.2010 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4049/2010; KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MGR. WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, RYNEK 23A, 58-100 ŚWIDNICA; ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDRA2003-09-03 do dziś
2. ImionaZENON WALDEMAR2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-01-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEK2003-09-03 do dziś
2. ImionaJANUSZ RAFAŁ2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-01-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego54000,00 PLN2004-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDRA2003-09-03 do dziś
2. ImionaZENON WALDEMAR2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEK2003-09-03 do dziś
2. ImionaJANUSZ RAFAŁ2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-30 do dziś
249 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-04-30 do dziś
352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-04-30 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-04-30 do dziś
577 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-30 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-04-30 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-30 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-04-30 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-30 do dziś
1047 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-27 do dziś
3data złożenia 22.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-28 do dziś
4data złożenia 26.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
5data złożenia 29.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
6data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-15 do dziś
7data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
8data złożenia 30.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-12 do dziś
9data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-09 do dziś
10data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
11data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
12data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
13data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
14data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-03 do dziś
15data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
18data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
19data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
20data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-28 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-15 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-12 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-09 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów