SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000170148
Numer REGON: 000486824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403581/22/922]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004868242003-08-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO2003-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze 14472003-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2003-08-19 do dziś
2. Adresulica WIEJSKA nr domu 17 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ 2003-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.2003 R.2003-08-19 do dziś
228.06.2005 R., UCHWAŁĄ PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO § 14 UST 2 PKT 1 I 6, § 130 UST 6 I 7 STATUTU.2005-08-22 do dziś
329.06.2006 R. -ZMIENIONO: § 15 UST. 1 PKT 9, 11, 12, § 15 UST. 2, § 19 UST. 1, § 23 UST. 1, 2, 3, 4, § 24 UST. 3, 4, W § 29 SKREŚLONO PKT 15, ZMIENIONO § 32 UST. 3, § 33 UST. 1, 2, § 37 UST. 1, § 63 UST. 1, § 64 UST. 1, W § 68 SKREŚLONO UST. 2, ZMIENIONO § 68 UST. 5; W § 69 SKREŚLONO OZNACZENIE UST. 1, SKREŚLONO PKT 1, ZAŚ PKT 2-5 NADANO OZANCZENIA PKT 1-3, ZMIENIONO § 71 UST. 2, W § 73 SKREŚLONO UST. 1 I UST. 3, ZMIENIONO UST. 2, § 75, § 76 UST. 2, § 77, § 78 UST. 1, 2, § 79, W § 82 SKREŚLONO UST. 2, ZMIENIONO § 90, § 105 UST. 1, DODANO UST. 3, ZMIENIONO § 114, § 117 UST. 2, § 129 UST. 3, § 130, § 131, § 133, § 139, § 143, § 145, § 146, § 156 UST. 2, § 159, § 161 UST. 1, § 162 UST. 3, 4, 5, § 164, § 165, W § 15 UST. 1 DODANO PKT 16, 17, 18, W § 15 DODANO UST. 3, DODANO § 24A, DODANO § 25A, W § 26 DODANO UST. 6, W § 28 DODANO UST. 6, W § 55 UST. 1 DODANO PKT 5.2006-08-28 do dziś
430 LISTOPADA 2007 R. ZMIENIONO ZAPISY: § 1-170 -ZA WYJĄTKIEM § 36 UST. 7; DODANO ZAPISY: § 171-191.2008-03-25 do dziś
517.06.2010 R. -ZMIANA § 37 UST. 4, § 112 UST. 7 PKT 13 STATUTU.2010-11-08 do dziś
610 CZERWCA 2016 R.; § 4 UST. 2 PKT 7 I PKT 9, § 9 UST. 1 PKT 11, § 35 PKT 15, § 37 UST. 4, § 49 UST. 11, § 51, § 58 UST. 1 PKT: 18), 23A), 27), 30), § 60 UST. 7 I UST. 8, § 66 UST. 1 PKT: 6),7),8),17), § 75, § 108, § 110 UST. 1, § 112 UST. 7, § 173 UST. 1, § 178, § 181 UST. 1, UST. 2 PKT:1),2),3), § 183 UST. 5, § 184 UST. 6, UST. 7, § 185 UST. 2, § 190.2016-10-25 do dziś
720.06.2018 R. - ZMIANA §§: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 33, 34, 53, 58, 60, 64, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 88, 89, 94, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 109, 110, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 138, 139, 143, 144, 145, 151, 154, 158, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 179, 185, 188, 191; DODANO § 11A; USUNIĘTO §§: 19-23, 28-30, 32, 83-86, 100, 111-114, 127-137, 141-142, 156, 160-165.2018-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓLDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRZYSZTOŃ2021-07-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DARIUSZ2021-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-15 do dziś
21. NazwiskoŻELECHOWSKA2021-07-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2021-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-07-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-15 do dziś
31. NazwiskoNIZIOŁ2003-08-19 do dziś
2. ImionaJERZY2003-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIELSKI2017-07-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŃKO2017-07-26 do dziś
2. ImionaANTONI MARIAN2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2014-08-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCZYŃSKA2017-07-26 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDY2017-07-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZUK2017-07-26 do dziś
2. ImionaURSZULA KRYSTYNA2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2017-07-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2017-07-26 do dziś
2. ImionaROMAN KSAWERY2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2014-08-20 do dziś
2. ImionaLESZEK2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaZŁAMANIEC2014-08-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JÓZEF2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘDKOWSKI2014-08-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD PIOTR2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoDZIADUSZEK2019-04-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-23 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2019-04-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-08-19 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-25 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-25 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-25 do dziś
490 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2016-10-25 do dziś
541 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 09.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-18 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
6data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.208 R.2009-06-22 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
8data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
9data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
10data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
11data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
12data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
18data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
19data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.208 R.2009-06-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-18 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
601.01.2008 -31.12.208 R.2009-06-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-18 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
601.01.2008 -31.12.208 R.2009-06-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów