„ASTORIA GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000170137
Numer REGON: 015521925
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2018-09-29
Sygnatura akt[RDF/853423/18/82]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0155219252003-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTORIA GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-08-12 do dziś
2. Adresulica WIERTNICZA nr domu 104 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.07.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA IWONY UMECKIEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3890/20032003-08-12 do dziś
231.03.2005 R. REPERTORIUM A NR 3257/2005 KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENY WITKOWSKIEJ W WARSZAWIE, ZMIANA § 20 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2005-06-06 do dziś
331 SIERPNIA 2006, REP. A NR 7289/2006, NOTARIUSZ IWONA STARZYK-WOJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI NR 53 LOK. 24, ZMIANA: § 17 I § 20 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY.2006-09-20 do dziś
405.09.2013R, ASESOR NOTARIALNY EWELINA WACHOWSKA-GIERS, ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP A NR 7129/2013, ZMIANA § 2, § 7, § 9, § 12, § 13, § 17, § 212013-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOR2013-11-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2013-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ2013-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2013-11-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOROTA2013-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ2013-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOR2003-08-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2003-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAWŁOWSKA2010-07-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOROTA2010-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2010-07-22 do dziś
21. NazwiskoDOBRZYŃSKA2012-08-03 do dziś
2. ImionaMARIA OTYLIA2012-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2012-08-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2015-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-15 do dziś
214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2015-06-15 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-15 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-15 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-06-15 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-06-15 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
3data złożenia 05.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R2007-07-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres ROK 20082009-08-10 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
9data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
11data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
12data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
13data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
15data złożenia 29.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R2007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
4ROK 20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
6ROK 20082009-08-10 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów