SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W NOWOGRODZIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000170098
Numer REGON: 000900896
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409250/22/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009008962003-08-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA W NOWOGRODZIE2003-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ŁOMŻY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2222003-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ŁOMŻYŃSKI gmina NOWOGRÓD miejscowość NOWOGRÓD2003-08-25 do dziś
2. Adresulica NOWA nr domu 8 kod pocztowy 18-414 poczta NOWOGRÓD 2005-12-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM-NOWOGROD@WP.PL2016-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 03.08.1998 R. 2) 27.06.2003 R. ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, W PAR. 10 DODANO UST. 4 PKT E, PKT F, ZMIENIONO PAR. 12, PAR. 13 PKT 10, SKREŚLONO PAR. 18 UST. 2, ZMIENIONO PAR. 19 UST. 2, W PAR. 19 DODANO UST. 3, UST. 4, UST. 5, W PAR. 21 DODANO UST. 8, UST. 9, W PAR. 22 DODANO UST. 9, DODANO PAR. 22 (ZE ZNACZKAMI 1 -29), W PAR. 27 DODANO UST. 17, UST. 18, ZMIENIONO PAR. 28, DODANO PAR. (ZE ZNACZKAMI 1 -3), W PAR. 40 UST. 3 DODANO PKT D, W PAR. 44 UST. 2 SKREŚLONO PKT B, ZMIENIONO PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 58 UST. 6, W PAR. 59 DODANO UST. 3 -UST. 6, SKREŚLONO PAR. 68 UST. 4, ZMIENIONO PAR. 68 UST. 52003-08-25 do dziś
223.06.2006 R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2006-09-18 do dziś
328.11.2007 R. ZMIENIONO § 4, § 6 UST. 1 PKT 10, W § 6 DODANO UST. 3, W § 9 UST. 1 ZMIENIONO PKT 5, SKREŚLONO PKT 8B, ZMIENIONO § 12 UST. 1, ZMIENIONO § 13 UST. 2 PKT 3, PKT 4, PKT 10, § 13 UST. 4, § 19 UST. 7, W § 22 SKREŚLONO PKT 2, PKT 3, W § 30 DODANO PKT 4, PKT 5, PKT 6, ZMIENIONO § 33, § 35, § 36, § 37 UST. 1, UST. 3, § 42UST. 1, W § 46 UST. 1 DODANO PKT 8, ZMIENIONO § 52, W § 53 DODANO UST. 2, UST. 3, UST. 4, ZMIENIONO § 57 UST. 1, § 58, § 69 UST. 3, § 70 UST. 2, § 78, § 79-81, ZMIENIONO § 85 UST. 1, SKREŚLONO § 93-96, W § 103 DODANO PKT 5, ZMIENIONO § 106, § 108, § 110, W 113 DODANO UST. 7-9, ZMIENIONO § 120 UST. 4, § 125 UST. 6, § 126 UST. 5, UST. 6, UST. 7, § 127, § 128, § 135 UST. 1, UST. 4, UST. 5, UST. 7, § 139 UST. 3, W 144 SKREŚLONO PKT 4, DODANO PKT 17-20, W 154 DODANO UST. 4, UST. 5, ZMIENIONO § 159, ZMIENIONO OZNACZENIE PARAGRAFÓW: 161 ZMIENIA SIĘ NA 163, 162 ZMIENIA SIĘ NA 164, 163 ZMIENIA SIĘ NA 165, 164 ZMIENIA SIĘ NA 1662008-01-08 do dziś
425.05.2018 R. UCHWALONO NOWY STATUT, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTYSZKA2008-09-17 do dziś
2. ImionaROMAN2008-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-17 do dziś
21. NazwiskoŻYŁKO2003-08-25 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2003-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKO2018-11-30 do dziś
2. ImionaJADWIGA2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODNICKA2018-11-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2015-07-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2018-11-30 do dziś
2. ImionaKAROL ZBIGNIEW2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKO2018-11-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-30 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-11-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-18 do dziś
4data złożenia 18.08.2006 okres 20052006-09-18 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2008 okres 2007 ROK2008-09-17 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-04 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-19 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-12 do dziś
10data złożenia 15.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-20 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-12 do dziś
12data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
14data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
15data złożenia 10.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
16data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
17data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
19data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-09-18 do dziś
22006 ROK2007-08-21 do dziś
32007 ROK2008-09-17 do dziś
42008 ROK2009-09-04 do dziś
52009 ROK2010-08-19 do dziś
62010 ROK2011-07-12 do dziś
72011 ROK2012-07-20 do dziś
82012 ROK2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-18 do dziś
420052006-09-18 do dziś
52006 ROK2007-08-21 do dziś
62007 ROK2008-09-17 do dziś
72008 ROK2009-09-04 do dziś
82009 ROK2010-08-19 do dziś
92010 ROK2011-07-12 do dziś
102011 ROK2012-07-20 do dziś
112012 ROK2013-07-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów