SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SOCHACZEWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000170092
Numer REGON: 000492368
Numer NIP: 8370000858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2023-01-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/29823/22/314]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492368 NIP 83700008582007-10-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SOCHACZEWIE2003-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze ARS 492003-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2003-08-14 do dziś
2. Adresulica M.J.PIŁSUDSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW 2003-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1PODSTAWĘ DO DOKONANIA WPISU DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI STANOWI STATUT Z 10.12.1997 R. NOWY STATUT UCHWALONY 19.10.20022003-08-14 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1/2003 Z DNIA 12.07.2003 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 1, PAR. 6 UST. 5, PAR. 8 UST. 1, PAR. 13, PAR. 18 UST. 2, PAR. 24 UST. 3, PAR. 35 UST. 1, PAR. 39 UST. 1, PAR. 41 UST. 2, PAR. 43 UST. 1 PKT 1, PAR. 49 UST. 1 PKT 2, PAR. 49 UST. 1 PKT 3, PAR. 49 UST. 1 PKT 6, PAR. 49 UST. 2 PKT 1, PAR. 50 UST. 9, PAR. 52 UST. 2, PAR. 54 UST. 1, PAR. 58, PAR. 63 UST. 2, PAR. 85, DOTYCHCZASOWE PAR. 79, PAR. 80, PAR. 81, PAR. 82, PAR. 85, PAR. 87, PAR. 88 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ PAR. 81, PAR. 82, PAR. 83, PAR. 84, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89 DODANO: PAR. 6 UST. 3, PAR. 39 UST. 1 PKT 6, PAR. 73 UST. 3, PAR. 73 UST. 7, PAR. 73 UST. 8, PAR. 73 UST. 9, PAR. 73 UST. 10, PAR. 79, PAR. 80 SKREŚLONO: PAR. 4 UST. 1A, PAR. 41 UST. 8, PAR. 58 UST. 1, PAR. 862004-02-12 do dziś
3ZMIANA STATUTU Z DNIA 24.06.2006 R. ZMIENIONE PARGARAFY: PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 79, PAR. 80, PAR. 81, PAR. 82, PAR. 83, PAR. 84, PAR. 85, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89 DODANO: PAR. 90, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101, PAR. 103, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 106, PAR. 107, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 110, PAR. 111, PAR. 112, PAR. 113, PAR. 114 ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU VI W CZĘŚCI I DODANO ROZDZIAŁ VII W CZĘŚCI I ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU I W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU II W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU III W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU IV W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU V W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU VI W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU VII W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU VIII W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU IX W CZĘŚCI II ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU X W CZĘŚCI II ZMIANY STATUTU Z DNIA 20.12.2006 R.-ZMIENIONO: PAR. 20 UST. 8; PAR. 22 UST. 1, UST. 2, UST. 5; PAR. 24 UST. 2 PKT 3; PAR. 106 UST. 42007-01-10 do dziś
4ZMIANA STATUTU Z DNIA 25.06.2010 R.; ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: PAR. 4, PAR. 5. PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 65, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 78, PAR. 82, PAR. 83, PAR. 84, PAR. 85, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101, PAR. 102, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 107, PAR. 109, PAR. 111, PAR. 112; ZMIANA TYTUŁÓW ROZDZIAŁÓW 1 I 5 DZIAŁU VIII CZĘŚĆ I, USUNIĘTO ROZDZIAŁY 6 I 7 DZIAŁU VIII CZĘŚĆ I, ZMIANA TYTUŁÓW DZIAŁÓW: I, II, III, IV, V, VI, VII, IVII, IX, X, XI CZĘŚĆ II; DOKONANO PODZIAŁU DZIAŁUV NA 3 ROZDZIAŁY, DODANO NOWE DZIAŁY XII I XIII CZĘŚĆ II, W CAŁYM STATUCIE ZMIENIONO NUMERACJĘ ROZDZIAŁÓW Z CYFR RZYMSKICH NA ARABSKIE2010-10-18 do dziś
523.06.2012 R. PAR. 19 UST. 7; PAR. 30 UST. 5, 6, 10; PAR. 32 UST. 1B; PAR. 48 UST. 7, 11, 152012-09-07 do dziś
6ZMIANA STATUTU Z DNIA 20.02.2016R.; ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: PAR. 1, PAR. 4.UST. 1, 3, PAR.6.UST.1,5, PAR. 7 UST.6, PAR.8.UST.2,3,5, PAR.9. UST. 3,4,5,6, PAR. 11 UST.1,2, PAR.12. UST.2, PAR. 13 UST. 2, PAR.16 UST. 1,6,7, PAR.18 UST.1,3,5, PAR. 19 UST. 1,2,3,9-13, PAR. 20. UST.1,3, PAR.21 UST. 1,2,3,6, PAR. 22 UST. 1, 2, PAR. 24 UST. 1, PAR. 28 UST. 1, PAR. 29 UST. 1 PKT.13), PAR. 30 UST.5,6,10,18,19, PAR.32 UST. 1, PAR. 33 UST.1,2, PAR. 37 UST. 1,2, PAR. 38 UST. 1, PAR. 40 UST. 3,7,8, PAR. 43 UST. 5, PAR.44 UST. 7, PAR.45, PAR.46, PAR.47 UST. 1,2, PAR. 48, PAR.58 UST.5, PAR. 65 UST. 1, PAR.72 UST. 2, PAR.73 UST. 1, PAR. 80 UST. 2, PAR. 84 UST. 1, PAR. 88 UST. 1, PAR. 89 UST. 1, PAR. 101 UST. 1,5, PAR. 102 UST. 1. ZMIANA TYTUŁU ROZDZIAŁU: ROZDZIAŁ 5. DOPISANIE PARAGRAFÓW: PAR. 7 UST.5 PKT 8), PAR.7 UST.7, PAR.11 UST. 1, PAR.12 UST. 3, PAR.16 UST.6 PKT 5), PAR.16 UST.8, PAR.18 UST.6, PAR. 20 UST. 9, PAR. 21.UST.7, PAR. 26 UST.5, PAR. 40 UST.10, PAR.42 UST. 1, PKT 12)-20), PAR.101 UST.6. WYKREŚLENIE PARAGRAFÓW: PAR. 49 UST.42016-12-08 do dziś
7ZMIANA STATUTU UCHWALONEGO DNIA 23.06.2018R. ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: PAR. 4. UST.1.; PAR.6.; PAR. 7.; PAR. 8.; PAR.9.; PAR.10.; PARU.; PAR.12.; PAR.13.; PAR. 14.; PAR.15.; PAR.16.; PAR.17.; PAR.18.; PAR.19.; PAR.20.; PAR.21.; PAR.22.; PAR.23.; PAR.24.; PAR.25.; PAR.26.; PAR.27.; PAR.28.; PAR.29.; PAR.30.; PAR. 31.; PAR. 32.; PAR. 33.; PAR.34.; PAR.35.; PAR.36.; PAR.37.; PAR.38.; PAR.39.; PAR.40.; PAR.41.; PAR.42.; PAR.43.; PAR.44.; PAR.45.; PAR.46.; PAR.47.; PAR.48.; PAR.49.; PAR.50.; PAR.51.; PAR.52.; PAR.53.; PAR.54.; PAR. 55.; PAR.56.; PAR. 57.; PAR.58.; PAR.59.; PAR.60.; PAR.61.; PAR.62.; PAR.63.; PAR.64.; PAR.65.; PAR.66.; PAR.67.; PAR.68.; PAR. 69.; PAR. 70.; PAR.71.; PAR.72.; PAR.73.; PAR.74.; PAR.75.; PAR. 76.; PAR.77.; PAR.78.; PAR.79.; PAR.80.; PAR.81., PAR.82.; PAR.83.; PAR.84.; PAR.85.; PAR.86.; PAR.87.; PAR.88.; PAR.89.; PAR. 90.; PAR.91.; PAR.92.; PAR.93.; PAR. 94.; PAR. 95.; PAR. 96.; PAR. 97.; PAR. 98.; PAR. 99.; PAR.100.; PAR.101.; PAR.102.; PAR.103.; PAR.104.; PAR.105.; PAR.106.; PAR.107.; PAR. 108.; PAR. 109.; PAR. 110. WYKREŚLENIE PARAGRAFÓW: PAR.111, PAR. 112., PAR.113. ZMIANA BRZMIENIA W CZĘŚCI I-SZEJ DZIAŁU VII. WYKREŚLENIE Z CZĘŚCI I-SZEJ DZIAŁU VIII.2018-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2022-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBŁASZCZYK2023-01-05 do dziś
2. ImionaROBERT2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU / P.O. PREZESA ZARZĄDU/ W OKRESIE OD 21.10.2022R. NA CZAS NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.2023-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-05 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-14 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-12 do dziś
41. NazwiskoMUŚKO2004-05-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2004-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-27 do dziś
51. NazwiskoMICHALAK2004-05-27 do dziś
2. ImionaJERZY2004-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-27 do dziś
61. NazwiskoTRYBUŁ2004-05-27 do dziś
2. ImionaURSZULA2004-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-27 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD 16.10.2019 R. NA CZAS CHOROBY PREZESA J.KRUPY, NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.2019-11-19 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU2022-05-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
81. NazwiskoSKUPIŃSKI2020-11-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAZIMIERZ2020-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD 16.01.2020R NA CZAS CHOROBY PREZESA J. KRUPY, NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.2020-01-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-13 do dziś
91. NazwiskoCHEŁMIŃSKI2003-08-14 do dziś
2. ImionaANTONI TOMASZ2003-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIEC2022-12-02 do dziś
2. ImionaKAROL JAN2022-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDKOWSKI2007-10-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2022-12-02 do dziś
2. ImionaROBERT2022-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARSKA2019-11-19 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA JANINA2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2019-11-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANKOWSKI2021-11-04 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2021-11-04 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARIUSZ2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNYSZEWSKA2022-12-02 do dziś
2. ImionaHANNA HELENA2022-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-02 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIĘŻAK2022-12-02 do dziś
2. ImionaMAREK2022-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-02 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2022-12-02 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2022-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-02 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIGOWSKA2022-12-02 do dziś
2. ImionaANNA2022-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-02 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘKUS2022-12-02 do dziś
2. ImionaJADWIGA2022-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoBAŚKIEWICZ2016-04-15 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SOCHACZEWIE2016-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-18 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-18 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-18 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
2data złożenia 02.09.2008 okres ZA ROK 20072008-10-01 do dziś
3data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
4data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
5data złożenia 27.06.2011 okres 2010 R.2011-08-24 do dziś
6data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
7data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-10 do dziś
8data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
9data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
15data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
16data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA ROK 20062007-08-10 do dziś
2ZA ROK 20072008-10-01 do dziś
3ZA 2008 ROK2009-08-21 do dziś
4ZA ROK 20092010-08-23 do dziś
52010 R.2011-08-24 do dziś
6ZA 2011 ROK2012-08-20 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20062007-08-10 do dziś
2ZA ROK 20072008-10-01 do dziś
3ZA 2008 ROK2009-08-21 do dziś
4ZA ROK 20092010-08-23 do dziś
52010 R.2011-08-24 do dziś
6ZA 2011 ROK2012-08-20 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20062007-08-10 do dziś
2ZA ROK 20072008-10-01 do dziś
3ZA 2008 ROK2009-08-21 do dziś
4ZA ROK 20092010-08-23 do dziś
52010 R.2011-08-24 do dziś
6ZA 2011 ROK2012-08-20 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów