BUTRANS MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000170055
Numer REGON: 634499684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2018-07-10
Sygnatura akt[RDF/357678/18/828]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTRANS MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-08-11 do dziś
2. Adresulica WOŁKOWYSKA nr domu 28 kod pocztowy 61-132 poczta POZNAŃ 2005-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 LIPCA 2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ E.DOROTA DROŻDŻ KAROLINA HYJEK-MARCHEL SPÓŁKA CYWILNA UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3 61 -732 POZNAŃ PRZED NOTARIUSZEM E.DOROTA DROŻDŻ REPERTORIUM A NUMER 8.354/20032003-08-11 do dziś
220.01.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 652/2005 NOTARIUSZ: E. DOROTA DROŻDŻ NOTARIUSZ W POZNANIU KANCELARIA: E. DOROTA DROŻDŻ NOTARIUSZ KAROLINA HYJEK-MARCHEL NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA ZMIANY: PAR. 7 USTĘP 5, PAR. 13 USTĘP 32005-05-10 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2011 R., NOTARIUSZ E.DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA HYJEK-MARCHEL -NOTARIUSZ, E.DOROTA DROŻDŻ NOTARIUSZ S.C. W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, REP. A NR 12.821/2011 ZMIENIONO § 4, § 7 UST. 5, § 13 UST. 32012-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2012-02-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ANTONI2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ2012-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2012-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK MICHAŁ2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁ2012-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2012-02-22 do dziś
2. ImionaANNA2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ2012-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2012-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2003-08-11 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PIOTR2003-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-08-11 do dziś
WICEPREZES2005-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2003-08-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ANTONI2003-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2005-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-22 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-02-22 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-02-22 do dziś
423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-02-22 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-02-22 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-02-22 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-02-22 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-22 do dziś
947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-22 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-02-22 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-02-22 do dziś
1268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-22 do dziś
1386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-02-22 do dziś
1464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
7data złożenia 12.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
11data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
14data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów