„INTEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000169963
Numer REGON: 519564382
Numer NIP: 7441647935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-09-07
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/11138/23/361]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP5195643822005-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina LUBAWA miejscowość LUBAWA2003-08-11 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr domu 18 kod pocztowy 14-260 poczta LUBAWA kraj POLSKA 2003-08-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINTEK@INTEK.EU.COM2014-07-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTEK.EU.COM2014-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.08.2003 R. NOTARIUSZ WANDA WAJS, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 6019/20032003-08-11 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 06.06.2007 R., REP. A NR 4336/2007, NOTARIUSZ WANDA WAJS, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU ZMIENIONO: § 9, § 10, § 13, § 14, § 36 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-07-20 do dziś
310.11.2021 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, REPERTORIUM A NR 15916/2021, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANO NOWĄ TREŚĆ2021-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKPOL STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3850017972021-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000816536 2021-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 134.000,00 ZŁ2021-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2007-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK DAMPC2023-08-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA SYLWIA2023-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZKOWSKI2023-07-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUMIEŃSKI2003-08-11 do dziś
2. ImionaJERZY ANTONI2003-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-11 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2021-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-12-22 do dziś
209 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2021-12-22 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-12-22 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-12-22 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-12-22 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-12-22 do dziś
724 3 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE2021-12-22 do dziś
825 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2021-12-22 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.09.2003 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 25.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.09.2003 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-09 do dziś
2data złożenia 29.03.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
3data złożenia 20.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
4data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
5data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
6data złożenia 02.05.2010 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
7data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
8data złożenia 19.06.2013 okres 2012 R.2013-07-18 do dziś
9data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
12data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
14data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15data złożenia 05.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
16data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
18data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
72012 R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.09.2003 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-09 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
82012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.09.2003 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-09 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
82012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
1301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów