SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BŁONIE” W LUBLINIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000169951
Numer REGON: 001002739
Numer NIP: 7122516553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/23996/22/439]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001002739 NIP 71225165532007-06-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BŁONIE” W LUBLINIE2003-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze S-7932003-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica HERBOWA nr domu 11 nr lokalu 33A kod pocztowy 20-551 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2006-07-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.BLONIE@INTERIA.EU2013-07-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMBLONIE.LUBLIN.PL2013-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BŁONIE” W LUBLINIE Z DNIA 12 CZERWCA 2003 R.-ZMIANA PAR. 1-93.2003-08-07 do dziś
229.11.2007 R. -UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-03-20 do dziś
319.06. 2013 R. - ZMIANA § 2 UST.3; § 15 UST.2; TYTUŁU ROZDZIAŁU VIII; § 52; § 80 UST.1; § 83 UST.3; § 104 I § 105; DODANO § 52 ZE ZNACZKIEM 1.2013-07-19 do dziś
421 CZERWCA 2017 ROKU ZMIANA § 13 UST. 2 ZD. 1;§ 13 UST. 4 PUNKT 22017-07-27 do dziś
5STATUT ZMIENIONY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW DNIA 13 CZERWCA 2018 ROKU, ZMIANIE ULEGŁY: § 4,5,6,7,8,13,14,15,16,17, 18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3 7,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,51,52,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,7 5,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 ,108,109,110,111,112,113,114.2018-09-11 do dziś
629.06.2022, ZMIANA § 100; ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH POSTANOWIEŃ STATUTOWYCH2022-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBŁASZCZYK2022-10-21 do dziś
2. ImionaJAN MARIUSZ2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-21 do dziś
21. NazwiskoSEMENIUK2022-10-21 do dziś
2. ImionaBEATA MONIKA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - CZASOWO DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE DO DNIA 31.05.2023 ROKU2022-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-21 do dziś
31. NazwiskoKABAŁA2015-06-30 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2015-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCZEK2022-07-27 do dziś
2. ImionaMARCIN SYLWESTER2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMENIUK2022-07-27 do dziś
2. ImionaBEATA MONIKA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaHENRYK2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABAŁA2022-07-27 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURDA DANIEL2022-07-27 do dziś
2. ImionaANNA IRENA2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIERZAK2022-07-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-07 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-08-07 do dziś
370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-14 do dziś
3data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
4data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
5data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
9data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
13data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
15data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 22.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów