SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000169944
Numer REGON: 001088570
Numer NIP: 5630014785
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397651/22/247]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001088570 NIP 56300147852015-09-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”2003-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W CHEŁMIE nr w rejestrze S-1602003-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2016-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 19 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2016-07-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejENERGETYKCHELM@WP.PL2015-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126 CZERWCA 2003 R. - UCHWALONO NOWY STATUT. UCHYLONO PARAGRAFY OD 1-138 STATUTU UCHWALONEGO W DNIU 13 CZERWCA 1983 R. WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI I W TO MIEJSCE UCHWALONO NOWY STATUT PAR. 1-145 NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI W DNIU 26 CZERWCA 2003 R. UCHWAŁĄ NR 5/2003.2003-08-07 do dziś
228.06.2006 R. - UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2007-03-05 do dziś
324.06.2014 UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2014-08-27 do dziś
425.04.2016 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2016-07-01 do dziś
528.06.2018 R. - UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2014-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBŁAZUCKA2015-09-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-21 do dziś
21. NazwiskoREZMER2015-09-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-03 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2015-09-03 do dziś
2. ImionaEDWARD DIONIZY2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSZCZUK2015-09-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZCZUK2015-09-03 do dziś
2. ImionaANNA MARTA2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLALKA2015-09-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-08-07 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-08-07 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-07 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-07 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 25.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
3data złożenia 16.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R, - 31.12.2008.2009-07-14 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
13data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
14data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
18data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
19data złożenia 15.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R, -31.12.2008.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
601.01.2008 R, - 31.12.2008.2009-07-14 do dziś
701.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów