SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000169853
Numer REGON: 430714637
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22609/22/379]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP4307146372003-08-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA2003-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 11262003-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-08-07 do dziś
2. Adresulica JUTRZENKI nr domu 20 nr lokalu 1 A kod pocztowy 20-538 poczta LUBLIN 2003-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.08.1993 R. 05.12.2002 R. -ZMIANY PARAGRAFÓW: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; WYKREŚLENIE PARAGRAFÓW OD 60 DO 87 STATUTU ORAZ TYTUŁÓW I PODTYTUŁÓW. 11.07.2003 R. -ZMIANY PARAGRAFÓW: 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 58; OZNACZENIE PAR. 9.2003-08-07 do dziś
219.09.2013 ROKU TEKST JEDNOLITY ZMIANY: § 1, § 7 SKREŚLA SIĘ UST.2; § 9 PKT.3, PKT.8; § 12;;W § 13;§ 14;;SKREŚLA SIĘ § 15-§ 59 A W TO MIEJSCE DODAJE NOWE § 15-§ 68.2013-11-28 do dziś
306.06.2019 R. DOD. W §2 UST. 4 I UST 5, DOD. W §3 UST. 6, ZM. §4, §5, §6, §7, WYKR. W §10 PKT 3 I 8, ZM. PKT 6, ZM. §11, ZM. §18, WYKR. §19, §20 §21, §22, §23, §24 I §25, ZM. §27 UST. 2 I UST. 3, ZM. §35 I §36, WYKR. W §50 UST. 1 PKT 17 I PKT 18, ZM. §68.2019-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) .2003-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSMOLEŃ2020-10-07 do dziś
2. ImionaSTEFAN WITOLD2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-07 do dziś
21. NazwiskoSZYMAŃSKI2018-03-09 do dziś
2. ImionaADAM2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-09 do dziś
31. NazwiskoDŻOŃ2011-12-29 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK JAN2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2011-12-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZAK2022-10-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2022-10-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCĘKALSKA2019-06-19 do dziś
2. ImionaMARZENA TERESA2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCKIEWICZ2019-06-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA WIESŁAWA2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATEK2022-10-03 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARIAN2022-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-07 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-07 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-07 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-08-07 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-08-07 do dziś
674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-08-07 do dziś
791 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 22.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
4data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
5data złożenia 07.10.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-09 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
8data złożenia 30.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-20 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
10data złożenia 01.10.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
11data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
12data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
13data złożenia 28.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
14data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-20 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-09 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-20 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów