SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „DORUCHÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000169832
Numer REGON: 001230660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395868/22/124]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001230660 NIP 62201069622007-05-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „DORUCHÓW”2003-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU nr w rejestrze 11552003-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina DORUCHÓW miejscowość DORUCHÓW2003-08-08 do dziś
2. Adresulica KALISKA nr domu 9 kod pocztowy 63-505 poczta DORUCHÓW 2003-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UCHWAŁĄ NR 5 Z DNIA 11 CZERWCA 2003 R.2003-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBLEWĄSKA2003-08-08 do dziś
2. ImionaJOANNA2003-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-08 do dziś
21. NazwiskoTOMCZAK2003-08-08 do dziś
2. ImionaMARIA2003-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-08-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-08 do dziś
31. NazwiskoKOWAL2003-08-08 do dziś
2. ImionaROMAN WALENTY2003-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2020-09-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONCZEWSKA2020-09-01 do dziś
2. ImionaDANUTA JADWIGA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
32. ImionaALICJA BOŻENA2014-06-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLESZCZ2017-07-20 do dziś
2. ImionaANETA MAGDALENA2017-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARĘŻA2017-07-20 do dziś
2. ImionaMARIA2017-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAL2020-09-01 do dziś
2. ImionaMARIA WERONIKA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITWICKA2020-09-01 do dziś
2. ImionaSYLWIA TERESA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-08 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-08-08 do dziś
370 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-08-08 do dziś
492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-08-08 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-08 do dziś
641 20 Z DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-13 do dziś
4data złożenia 02.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
5data złożenia 02.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
6data złożenia 23.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-02 do dziś
7data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
9data złożenia 20.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
10data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
11data złożenia 24.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-07 do dziś
12data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
13data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
18data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
19data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
20data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-13 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-02 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów