SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000169799
Numer REGON: 000488674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23262/22/165]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000488674 NIP 62100037982007-10-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA2003-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 7962003-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina KOŹMIN WIELKOPOLSKI miejscowość KOŹMIN WIELKOPOLSKI2003-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŹMIN WIELKOPOLSKI ulica ZAWADZKIEGO nr domu 27 kod pocztowy 63-720 poczta KOŹMIN WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2006-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131 MAJA 1999 R.2003-08-08 do dziś
216.12.2003 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 16.12.2003 R.2004-01-27 do dziś
328.06.2006 R., -ZMIENIONO § §:1, 9, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 39, 40, 41, 43, 44, 67, 68, 72, 73, 78, 79, 86, 111, 124, 127, 130, 131, 133, 135, 139, 140, 142, 147, 148, 152, 156, 159, 171, 172, 173, -SKREŚLONO § §: 77, 114, 132, 134, 136, 137, 138, -DODANO § §: 15A, 27A, 80, 149, 150, 151. -DOTYCHCZASOWE PKT OD 80 DO 113 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIE OD 81 DO 114, DOTYCHCZASOWE PKT OD 149 DO 174 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIE OD 152 DO 177.2006-10-05 do dziś
429.11.2007 R. -PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. 06.03.2008 R. -ZMIENIONO: § 14 PKT 19, § 16 PKT 4, § 32 UST. 3, § 33 UST. 3 PKT 2, § 149 UST. 4 STATUTU; -SKREŚLONO: § 33 UST. 6, § 53 UST. 1 PKT 4; -DOTYCHCZASOWE PUNKTY OD 5 DO 15 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIE OD 4 DO 14.2008-03-19 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 10/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30.06.2009 R. ZMIENIONO § 4 STATUTU.2009-08-17 do dziś
627.09.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI2019-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2006-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIWAŃSKI2003-12-01 do dziś
2. ImionaJACEK2003-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-01 do dziś
21. NazwiskoKIELIBA2003-12-01 do dziś
2. ImionaKAROL MACIEJ2003-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-01 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-08 do dziś
41. NazwiskoGARSZTKA2003-08-08 do dziś
2. ImionaWITOSŁAW KAZIMIERZ2003-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARSZTKA2022-10-28 do dziś
2. ImionaJACEK2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZYŃSKI2022-10-28 do dziś
2. ImionaJACEK2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2022-10-28 do dziś
2. ImionaJERZY2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2022-10-28 do dziś
2. ImionaEDWARD2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2022-10-28 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTABROWSKI2019-09-26 do dziś
2. ImionaJAN2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2019-09-26 do dziś
2. ImionaPAULINA2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2019-02-21 do dziś
243 22 Z DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWO-BUDOWLANA NA RZECZ OSÓB TRZECICH2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
3data złożenia 16.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
4data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
6data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
19data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-02 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów