„CTI ANCOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000169670
Numer REGON: 391035113
Numer NIP: 6922352472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[RDF/408536/22/651]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 391035113 NIP 69223524722010-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTI ANCOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat POLKOWICKI gmina POLKOWICE miejscowość POLKOWICE2003-08-27 do dziś
2. Adresulica KOPALNIANA nr domu 7 kod pocztowy 59-100 poczta POLKOWICE kraj POLSKA 2003-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.2003 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIAK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH, UL. BROWARNA 12, REP. A NR 1883/20032003-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERVICIOS DE INGENIERIA E INVERSIONES LIMITADA2021-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1017 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 508.500,00 (PIĘĆSET OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2005-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego508500,00 PLN2005-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-08-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE JEDEN CZŁONKEK ZARZĄDU.2003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIAZ FUENTES2021-06-21 do dziś
2. ImionaCARMEN ELIANA2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHUDA2007-08-20 do dziś
2. ImionaIRENA WIERA2007-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-08-20 do dziś
21. NazwiskoHALAREWICZ2010-07-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JERZY2010-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-07-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 PROWADZENIE IMPORTU NA POTRZEBY PRODUKCYJNE I USŁUGOWE SPÓŁKI, WSPÓLNIKÓW I KOOPERANTÓW2003-08-27 do dziś
252 PROWADZENIE EKSPORTU TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z WŁASNEJ PRODUKCJI ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ2003-08-27 do dziś
323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2021-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
3data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
5data złożenia 23.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
6data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
7data złożenia 28.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
9data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
10data złożenia 22.04.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
11data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
12data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
13data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
15data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-23 do dziś
18data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
19data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
201.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-23 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
801.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-18 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
1001.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów