FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „DŻEK” G.J.RZEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000169649
Numer REGON: 691755401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431442/22/959]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 691755401 NIP 51700527312007-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „DŻEK” G.J.RZEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2009-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica BACZYŃSKIEGO nr domu 9A kod pocztowy 35-210 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2009-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2003 R. NOTARIUSZ TERESA PANEK-WIŚNIOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA 35-045 RZESZÓW UL. HETMAŃSKA 9, REP. A NR 3971/2003.2003-08-04 do dziś
210.02.2009 R. REP. A NR 304/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. ZYGMUNTOWSKA 9, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATLĘGA -ZMIANA PAR. 3, ZMIANA PAR. 6 UST. 2.2009-04-06 do dziś
305.04.2017 R., REP.A NR 2437/2017, NOTARIUSZ ALEKSANDRA JURCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE ZMIENIONO PAR.7, PAR.9 UST.1 ORAZ PAR.10 UMOWY SPÓŁKI2017-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPKA2003-08-04 do dziś
2. ImionaJACEK2003-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ2017-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPKA2003-08-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2003-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2017-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2017-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11500000,00 PLN2003-08-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2003-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPKA2003-08-04 do dziś
2. ImionaJACEK2003-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGUZIK2003-08-04 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2003-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2009-04-06 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2009-04-06 do dziś
347 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-04-06 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-04-06 do dziś
549 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2009-04-06 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-04-06 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-04-06 do dziś
846 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-04-06 do dziś
946 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2017-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2003 -31.12.20032004-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. -DO 31.12.2004 R.2005-05-04 do dziś
3data złożenia 04.05.2006 okres 1.01.2005 31.12.20052006-05-18 do dziś
4data złożenia 26.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
5data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
6data złożenia 25.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
9data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -DO 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17data złożenia 25.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
18data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-22 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 31.12.20052006-05-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
701.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-04 do dziś
21.01.2005 31.12.20052006-05-18 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
801.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów