SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOKER”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000169613
Numer REGON: 000483910
Numer NIP: 5830019853
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-10-09
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/17737/23/992]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004839102003-08-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOKER”2003-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 1672003-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-08-01 do dziś
2. Adresulica KASZTANOWA nr domu 8 kod pocztowy 80-540 poczta GDAŃSK 4 2003-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.07.1958 R. -UCHWALENIE STATUTU 24 KWIETNIA 2003 R. -ZMIANA -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-08-01 do dziś
222.10.2004 R. -ROZDZ.IV, DZIAŁ I; PAR. 5 UST. 2 PKT 6; PAR. 10 UST. 1 PKT 5; PAR. 13 UST. 2 PKT 7 PRZENIESIONY DO PAR. 14 UST. 2 JAKO NOWY PKT 4; PAR. 20 UST. 1; PAR. 21; PAR. 35 UST. 3, 4, DODANO UST. 6; PAR. 47 UST. 2 ZMIANA ODNIESIENIA DO PAR. 68-72, ROZSZERZENIE NUMERACJI UST. 5 O PKT 1 I 2, ZMIANA TREŚCI UST. 7; PAR. 54 DODATKOWY UST. 6; PAR. 80 DODATKOWY UST. 5, PAR. 81 UST. 5 WYKREŚLONY; PAR. 85 DODATKOWY UST. 4; PAR. 89 UST. 1; W PAR. 90 UST. 1 PKT 15 WYKREŚLONY; PAR. 98 ZMIANA TREŚCI.2004-12-30 do dziś
301.06.20006 R. PAR. 9 PKT 5 I 6; PAR. 10 PKT 1 PPKT 14, 15, 16, 17, PPKT 3, 4, 5, 6; PAR. 13 PKT 2 PPKT 7; PAR. 16 PKT 8 I 9; PAR. 19; PAR. 35 PKT 3, 4, 5, 6; DO DZIAŁU IV NA WSTĘPIE DODANO ZAPIS; PAR. 72 PKT 4E, PAR. 80 PKT 6, PAR. 85 PKT 1, 2, 3, 4.2006-07-04 do dziś
422.06.2010 R. PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2010-08-19 do dziś
513.09.2012 R. § 14 UST. 2 - DODANO PKT 5, § 80 - WYKREŚLONO TREŚĆ UST. OD 2 DO 6; WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ ZAPISÓW W UST. OD 2 D 6, § 83 - ROZSZERZONO TREŚĆ UST. 1, § 91 - WYKREŚLONO TREŚĆ UST. 1 PKT 14, W TO MIEJSCE WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ2012-11-06 do dziś
6ZMIANA STATUTU W DNIU 06.06.2018 R.2018-08-06 do dziś
715.06.2023 ROKU, ZMIANA PAR. 62, ZMIANA PAR. 66 PKT. 12023-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SM „DOKER”2003-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2003-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOSZKA2023-10-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA LAURA2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-09 do dziś
21. NazwiskoSZÓSTEK2003-08-01 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-01 do dziś
31. NazwiskoKORTECKA2003-08-01 do dziś
2. ImionaBARBARA NATALIA2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-01 do dziś
41. NazwiskoPAWELEC2004-12-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-06-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-30 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-06-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-23 do dziś
61. NazwiskoOCHOCIŃSKI2023-10-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-09 do dziś
71. NazwiskoBANASIAK2021-02-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BARTOSZ2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-15 do dziś
81. NazwiskoTHIEDE2023-01-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ALEKSANDER2023-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SM „DOKER”2006-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZYŃSKA2023-07-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2004-09-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMEK2006-07-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2006-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIZA2003-08-01 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRUDA2023-07-25 do dziś
2. ImionaPAULINA2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁAŚ2015-12-21 do dziś
2. ImionaHUBERT TEOFIL2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCEWICZ2022-07-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2022-07-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETA2022-07-13 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIDER2022-07-13 do dziś
2. ImionaIRENA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIKOWSKA SOBOLEWSKA2022-07-13 do dziś
2. ImionaBOŻENA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIALA2019-01-09 do dziś
2. ImionaREGINA2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-09 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASTA2015-12-21 do dziś
2. ImionaDANUTA ANNA2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUMPIECKI2015-12-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2015-12-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMEK2015-12-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKA2013-10-18 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2013-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-18 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁŁ2003-08-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-19 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-19 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-09-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 20.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-23 do dziś
5data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-04 do dziś
6data złożenia 15.06.2007 okres ZA ROK 20062007-07-19 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 20072008-07-23 do dziś
8data złożenia 17.07.2009 okres 2008 R.2009-09-30 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 20092010-08-19 do dziś
10data złożenia 21.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-04 do dziś
11data złożenia 12.07.2012 okres 2011 R.2012-07-19 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-10-18 do dziś
13data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
17data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
18data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
19data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
20data złożenia 17.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-17 do dziś
21data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
22data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-04 do dziś
2ZA ROK 20062007-07-19 do dziś
320072008-07-23 do dziś
42008 R.2009-09-30 do dziś
520092010-08-19 do dziś
62010 ROK2011-08-04 do dziś
72012 R.2013-10-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
122011 ROK2013-07-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-27 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-09-06 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-23 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-07-04 do dziś
6ZA ROK 20062007-07-19 do dziś
720072008-07-23 do dziś
82008 R.2009-09-30 do dziś
920092010-08-19 do dziś
102010 ROK2011-08-04 do dziś
112011 R.2012-07-19 do dziś
122012 R.2013-10-18 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-17 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów