SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NAD PARSĘTĄ”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000169450
Numer REGON: 330062860
Numer NIP: 6711049794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502480/23/424]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP3300628602003-08-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NAD PARSĘTĄ”2003-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 4092003-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość ROŚCIĘCINO2003-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ROŚCIĘCINO ulica UL. ZGODNA nr domu 55 kod pocztowy 78-102 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2019-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.05.1992 R. 14.06.2003 R. UCHWALONOW NOWY STATUT2003-08-19 do dziś
2STATUT UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 27 LISTOPADA 2007 R.2008-01-08 do dziś
316 CZERWCA 2010 ROKU ZMIANA § 73 STATUTU2010-07-30 do dziś
412.06.2018R. PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU;2018-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2018-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2004-07-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PRZEMYSŁAW2004-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-07-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-16 do dziś
21. NazwiskoKRAWCZYŃSKI2003-08-19 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW BOGDAN2003-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-19 do dziś
31. NazwiskoŚWIERCZ2003-08-19 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2003-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-12-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAN2021-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKOT2021-12-02 do dziś
2. ImionaJADWIGA2021-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCIŃSKI2018-08-22 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW ADAM2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-06 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-06 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 02.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-07 do dziś
3data złożenia 13.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-05 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 2006 R.2007-07-04 do dziś
5data złożenia 27.05.2008 okres 2007 R.2008-05-30 do dziś
6data złożenia 01.07.2009 okres 2008 R.2009-07-02 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
8data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 2011 R.2012-07-05 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 2012R.2013-07-01 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
12data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
13data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
15data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
16data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-18 do dziś
19data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
20data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-05 do dziś
22006 R.2007-07-04 do dziś
32007 R.2008-05-30 do dziś
42008 R.2009-07-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
72011 R.2012-07-05 do dziś
82012R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-07 do dziś
32005 ROK2006-07-05 do dziś
42006 R.2007-07-04 do dziś
52007 R.2008-05-30 do dziś
62008 R.2009-07-02 do dziś
701.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
92011 R.2012-07-05 do dziś
102012R.2013-07-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów