„BUDO-PLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000169418
Numer REGON: 092324811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-15
Sygnatura akt[RDF/298690/21/228]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0923248112003-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-PLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 44192003-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica FRANZA BLUMWEGO nr domu 17 kod pocztowy 85-862 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2013-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24.06.1998 R. PRZEZ NOTARIUSZA BOGUSŁAWĘ ONOSZKIEWICZ-JACYNĘ W K.N. KATARZYNY KAZIŃSKIEJ I BOGUSŁAWY ONOSZKIEWICZ-JACYNY W BYDGOSZCZY, NR REP A 1164/19982003-08-21 do dziś
2NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 9 UST. 2, § 10 PKT 1, § 15 ZD. 2, § 16 UST. 3, § 17 UST. 22005-01-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.04.2010; REPERTORIUM A NR 7551/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CENDROWSKIEGO; WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KOCZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU UL. MŁYŃSKA 13/8 -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaT.R. PLASTICS B.V.2003-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2.499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 249.900 PLN2005-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 499 UDZAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.900 ZŁ2003-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2005-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN KAMPERDIJK2020-06-16 do dziś
2. ImionaBAS MARINUS DINANT2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN KAMPERDIJK2003-08-21 do dziś
2. ImionaGARRIT JAN2003-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2010-04-29 do dziś
222 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-04-29 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-29 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 23.08.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-10-25 do dziś
3data złożenia 09.10.2008 okres ROK 20072008-11-26 do dziś
4data złożenia 05.10.2010 okres 2008 R.2010-10-28 do dziś
5data złożenia 05.10.2010 okres 2009 R.2010-10-28 do dziś
6data złożenia 22.11.2011 okres 2010 R.2011-12-19 do dziś
7data złożenia 05.02.2013 okres 2011 R.2013-02-21 do dziś
8data złożenia 29.07.2013 okres 2012 R.2013-08-20 do dziś
9data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11data złożenia 17.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
12data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
13data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
14data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
15data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
16data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2010-10-28 do dziś
22009 R.2010-10-28 do dziś
32010 R.2011-12-19 do dziś
42011 R.2013-02-21 do dziś
52012 R.2013-08-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2010-10-28 do dziś
22009 R.2010-10-28 do dziś
32010 R.2011-12-19 do dziś
42011 R.2013-02-21 do dziś
52012 R.2013-08-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów