BPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000169412
Numer REGON: 012225706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283733/21/952]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012225706 NIP 52714569152013-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 465592003-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-05-24 do dziś
2. Adresulica GŁUSZCA nr domu 4 kod pocztowy 02-859 poczta WARSZAWA 2005-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.1996 R. NOTARIUSZ WIESŁAW GRABAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, REP. A-1449/96; 22.01.2003 R. NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-253/2003, ZMIANA PAR. 2, 3, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 25, 27, ORAZ 18.03.2003 R. REP. A-1221/2003;2003-08-05 do dziś
230.05.2006 REPERTORIUM A NR 2130/2006, KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, 02-804 WARSZAWA, UL. KRASKI 31; § 9, § 112006-08-18 do dziś
3DNIA 15 GRUDNIA 2008 R., REP. A NR 26647/2008, W OBECNOŚCI NOTARIUSZA MAŁGORZATY BARTOSIEWICZ-WLAZŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ „JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA” W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ NR 55/73 LOK. 33. -ZMIANY W PARAGRAFACH: 9, 11, 122009-01-07 do dziś
4DATA SPORZĄDZENIA AKTU:30.09.2013 R. REPETYTORIUM 13752/2013 OZNACZENIE NOTARIUSZA I KANCELARII: JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO; NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA NUMER ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW- §82013-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMLIŃSKI2003-08-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2003-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.350.000,00 ZŁ2009-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMLIŃSKA2006-08-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA2006-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ2009-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMLIŃSKI2009-01-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ2009-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2500000,00 ZŁ2009-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1540000,00 ZŁ2006-08-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMLIŃSKI2013-12-18 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2013-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMLIŃSKI2009-01-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-12-18 do dziś
255 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2013-12-18 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-12-18 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-12-18 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-12-18 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-12-18 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-12-18 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-18 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-18 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-12-18 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-18 do dziś
1268 30 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-12-18 do dziś
1368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-12-18 do dziś
1471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-12-18 do dziś
1573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-12-18 do dziś
1674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-12-18 do dziś
1774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-18 do dziś
1881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-12-18 do dziś
1981 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2013-12-18 do dziś
2081 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-12-18 do dziś
2193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-12-18 do dziś
2294 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-18 do dziś
2396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-18 do dziś
2401 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-12-18 do dziś
2502 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-12-18 do dziś
2608 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-12-18 do dziś
2710 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-12-18 do dziś
2811 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-12-18 do dziś
2914 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-12-18 do dziś
3016 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-12-18 do dziś
3116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2013-12-18 do dziś
3216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2013-12-18 do dziś
3316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2013-12-18 do dziś
3425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-12-18 do dziś
3528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-18 do dziś
3629 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-18 do dziś
3730 9 PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-18 do dziś
3831 PRODUKCJA MEBLI2013-12-18 do dziś
3933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-12-18 do dziś
4035 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-12-18 do dziś
4141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-18 do dziś
4241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-18 do dziś
4342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-12-18 do dziś
4442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-12-18 do dziś
4542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-18 do dziś
4643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-12-18 do dziś
4745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-12-18 do dziś
4846 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-12-18 do dziś
4946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-12-18 do dziś
5046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-12-18 do dziś
5146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-12-18 do dziś
5246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-12-18 do dziś
5347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-18 do dziś
5449 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2013-12-18 do dziś
5549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-12-18 do dziś
5652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-12-18 do dziś
5753 10 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2013-12-18 do dziś
5853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-12-18 do dziś
5955 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 17.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-05-24 do dziś
3data złożenia 11.08.2006 okres ROK 20052006-08-18 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres 20062007-07-03 do dziś
5data złożenia 16.06.2008 okres 20072008-06-23 do dziś
6data złożenia 20.08.2009 okres 20082009-09-10 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 20092010-07-05 do dziś
8data złożenia 27.06.2011 okres 20102011-07-07 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 20112012-07-06 do dziś
10data złożenia 30.09.2013 okres 2012 R2013-12-18 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
17data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
18data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-08-18 do dziś
220062007-07-03 do dziś
320072008-06-23 do dziś
420082009-09-10 do dziś
520092010-07-05 do dziś
620102011-07-07 do dziś
720112012-07-06 do dziś
82012 R2013-12-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-06-30 do dziś
2ROK 20052006-08-18 do dziś
320062007-07-03 do dziś
420072008-06-23 do dziś
520082009-09-10 do dziś
620092010-07-05 do dziś
720102011-07-07 do dziś
820112012-07-06 do dziś
92012 R2013-12-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów