SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELSAM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000169143
Numer REGON: 001404283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-11-22
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25932/22/51]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001404283 NIP 71201575122007-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELSAM”2003-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 9452003-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-07-29 do dziś
2. Adresulica NOWY ŚWIAT nr domu 36B nr lokalu 31 kod pocztowy 20-418 poczta LUBLIN 2003-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.11.1989 R. ZMIANA STATUTU 30.06.2003 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 8 PRZYJMUJĄCA TEKST JEDNOLITY STATUTU.2003-07-29 do dziś
227.11.2007 R. ZMIENIONO: § 7 UST. 4 § 11, § 16 UST. 2, § 17 UST. 4, § 21 UST. 7, § 27 UST. 1, § 38 UST. 1, § 50, § 51, § 52 UST. 1, 3, § 61, § 62, § 64 UST. 3, § 70 UST. 5, § 71 UST. 1, 3, § 72 UST. 2, § 75, § 76 UST. 1, § 82 PKT 4, § 88 UST. 3, § 89 UST. 1 PKT 4, § 90; SKREŚLONO: § 6 UST. 1 PKT 1, § 26 UST. 1 PKT 1, § 30 UST. 2, 4, 6, 7, 8, § 31, § 32, § 33, § 36, § 37, § 70 UST. 6, § 71 UST. 2, § 88 UST. 2; DODANO: § 68 UST. 5, § 71 ZE ZNACZKIEM 1, § 76 UST. 3 PKT 5, § 76 UST. 5, § 90 ZE ZNACZKIEM 1.2008-01-24 do dziś
329.06.2010 R. ZMIENIONO § 3, § 64 UST. 2 I 3, § 76 UST. 1, DODANO § 64 UST. 2 ZE ZN.1, § 90 PKT C.2010-08-11 do dziś
426 CZERWCA 2018 R., UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2018-08-23 do dziś
513.06.2019 R. ZMIENIONO: §3, § 9 UST. 2, § 92 W § 29 SKREŚLONO UST. 2.2019-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMULAWA2022-11-22 do dziś
2. ImionaURSZULA IRENA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2022-11-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-22 do dziś
21. NazwiskoZOŁA2010-11-08 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2010-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-08 do dziś
31. NazwiskoDADACZ2003-07-29 do dziś
2. ImionaANNA2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2010-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERANOWSKI2022-11-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ SŁAWOMIR2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃCZOSZEK2022-11-22 do dziś
2. ImionaBOHDAN WOJCIECH2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGLARZ2019-07-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBACKA2022-11-22 do dziś
2. ImionaSYLWIA JANINA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONIN2022-11-22 do dziś
2. ImionaMARIA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-28 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-28 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-28 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R2005-06-13 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
7data złożenia 06.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
13data złożenia 11.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 29.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R-31.12.2004 R2005-06-13 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów