SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000169099
Numer REGON: 000489389
Numer NIP: 5970000581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4859/23/317]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004893892003-09-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF”2003-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 6662003-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina DĘBNO miejscowość DĘBNO2003-11-14 do dziś
2. Adresulica ZACHODNIA nr domu 2 kod pocztowy 74-400 poczta DĘBNO 2003-11-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGRYF.DEBNO@WP.PL2014-09-16 do dziś
4. Adres strony internetowejSMGRYFDEBNO.PL2014-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.11.1960 R. 29.04.2003 R., ZMIANY §§ OD § 1 DO § 132, TEKST JEDNOLITY, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZESTAWICIELI2003-09-19 do dziś
28.06.2006 R. -ZMIANA TREŚCI PARAGRAFÓW: 5-7, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 34-35, 37, 40-43, 45-46, 49, 55, 57, 59, 61-63, 65, 68, 70, 75, 84, 86-87, 89, 92, 97, 100, 109, 114, 119, 121-122, 126, 129, -SKREŚLIĆ § 39 STATUTU -ZMIANA NUMERACJI OD DOTYCHCZASOWEGO § 40 O JEDEN NR W DÓŁ2006-09-18 do dziś
329 LISTOPADA 2007 R. -POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN PARAGRAFY: 1-5; 9-10; 13-16; 19-20; 22; 26-32; 34; 36-38; 40-53; 55; 57; 61; 67-73; 75; 77-78; 80-85; 89-91; 93-94; 96-97; 107; 128. ZMIENIĆ TREŚĆ PARAGRAFÓW: 6-8; 11-12; 17-18; 21; 23-25; 33; 35; 39; 54; 56; 60; 62-66; 74; 76; 79; 86-88; 92; 95; 98-106; 108-124; 129-131; -SKREŚLIĆ PARAGRAFY: 58-59; 125-127; -ZMIENIĆ NR PARAGRAFÓW OD DOTYCHCZASOWEGO NR 58 O DWA W DÓŁ DO NR 124 I OD NR 125 O DALSZE TRZY NUMERY W DÓŁ DO KOŃCA; -DODAĆ PARAGRAFY: 16 (1); 30 (1); 34 (1); 100 (1).2008-04-17 do dziś
423 MAJA 2012 R.; ZMIANA: § 7, § 8, § 12, § 21, § 22, § 97 UST. 6, § 100, § 101 (1), § 101 UST. 1, § 104 UST. 1, § 106 UST. 1, § 111 UST. 2, § 112 UST. 2; W § 97 SKRREŚLONO UST. 2-5.2012-06-29 do dziś
56 CZERWCA 2018 R. ZMIANA STATUTU OD §2 DO §126.2019-03-13 do dziś
616 MAJA 2019 R., - ZMIANA STATUTU §52019-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMORDEL2022-10-06 do dziś
2. ImionaMARTA2022-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-06 do dziś
21. NazwiskoREMBERGER2008-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-29 do dziś
31. NazwiskoWILCZYŃSKI2003-09-19 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ JAN2003-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-12-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARAZEWICZ2022-12-20 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SZYMON2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCHANOWICZ2022-12-20 do dziś
2. ImionaHUBERT2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOKIETEK2022-12-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWICZ2022-12-20 do dziś
2. ImionaGENOWEFA LUCYNA2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACEWICZ2022-12-20 do dziś
2. ImionaANIELA2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIEWSKA2017-09-22 do dziś
2. ImionaEDYTA2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENKIEWICZ2017-09-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-22 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKI2014-09-16 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-03 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-09-03 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-09-03 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2019-09-03 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNYCH WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2019-09-03 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-24 do dziś
3data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-16 do dziś
5data złożenia 17.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-02 do dziś
6data złożenia 08.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-24 do dziś
7data złożenia 02.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-06 do dziś
8data złożenia 22.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
9data złożenia 06.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-29 do dziś
10data złożenia 20.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-12 do dziś
11data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
12data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
13data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
14data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
16data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
17data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
18data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
19data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-16 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-02 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-24 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-06 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-29 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-24 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-16 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-02 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-24 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-06 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-29 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów