NIEZALEŻNY BROKER FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000169078
Numer REGON: 015511186
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-04-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18828/21/238]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015511186 NIP 95219220082008-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNIEZALEŻNY BROKER FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-07-29 do dziś
2. Adresulica STYLOWA nr domu 19 kod pocztowy 04-650 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2003 R. ASESOR NOT. BOGUMIŁA GAŃKO, KN PIOTRA SOROKI I MONIKI KĘDZIERSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A nr 6199/20032003-07-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2010, REP. A NR 3613/2010, IWONA UMECKA NOTARIUSZ WARSZAWA UL. PATRIOTÓW 309A ZMIENIONO: § 2, § 4 UMOWY SPÓŁKI2010-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWY2003-07-29 do dziś
2. ImionaCEZARY2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500,00 ZŁ2010-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWY2004-05-13 do dziś
2. ImionaDANUTA2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁOTYCH2004-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWY2004-05-13 do dziś
2. ImionaDANUTA2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWY2003-07-29 do dziś
2. ImionaCEZARY2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-12 do dziś
266 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2010-10-12 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-12 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-10-12 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-10-12 do dziś
666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-10-12 do dziś
746 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-12 do dziś
846 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-10-12 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
1047 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
1147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-10-12 do dziś
1247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
1347 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
1447 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
1547 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
1647 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-10-12 do dziś
1747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-10-12 do dziś
1885 4 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE2010-10-12 do dziś
1985 3 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH2010-10-12 do dziś
2085 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-10-12 do dziś
2185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-10-12 do dziś
2282 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-12 do dziś
2358 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-10-12 do dziś
2462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-10-12 do dziś
2562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-10-12 do dziś
2662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-10-12 do dziś
2762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-10-12 do dziś
2863 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-10-12 do dziś
2963 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-10-12 do dziś
3070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-10-12 do dziś
3170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-12 do dziś
3274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-12 do dziś
3373 1 REKLAMA2010-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 29.07.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 29.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 29.07.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 29.07.2003 DO 31.12.20032004-05-13 do dziś
2data złożenia 04.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
3data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
4data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
5data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
7data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-12 do dziś
8data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-12 do dziś
9data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-12 do dziś
10data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
11data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
12data złożenia 14.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-14 do dziś
13data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-18 do dziś
14data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-12 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-12 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów