SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDYNKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000169073
Numer REGON: 001289379
Numer NIP: 8961000040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429057/22/367]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012893792003-08-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDYNKA”2003-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6282003-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-08-06 do dziś
2. Adresulica ŚRODKOWA nr domu 3 kod pocztowy 53-662 poczta WROCŁAW 2003-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.05.1996 R. 26.06.2003 R. -PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2003-08-06 do dziś
228.06.2004 R. -PRZYJĘTO ZMIANY STATUTU W PAR. 13 PKT 7, PAR. 15 PKT 2, PAR. 56 UST. 3, PAR. 111, PAR. 123 UST. 2 I UST. 42004-07-21 do dziś
330.11.2007 R. -PRZYJĘTO CAŁY NOWY STATUT2008-01-09 do dziś
430.01.2009 R., ZMIANA § 79 UST. 1 STATUTU.2009-03-16 do dziś
518.06.2015R., ZMIENIONO: §71 UST.2 STATUTU, W §74 DODANO UST. 4A.2015-10-20 do dziś
614.06.2018R. UCHWALONO NOWY STATUT.2018-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLIPOWSKI2009-05-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-02-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-25 do dziś
21. NazwiskoPERDEK2003-08-06 do dziś
2. ImionaEDMUND2003-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄD2018-12-21 do dziś
2. ImionaLEONARD BOGUSŁAW2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKERMAN2018-12-21 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAKOMA RAMOS2015-10-20 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULESZKO2017-09-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUŃKOWSKI2017-09-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD FRANCISZEK2017-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-28 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-01-28 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
3data złożenia 12.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
4data złożenia 01.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
6data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007R. -31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
8data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
10data złożenia 07.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
13data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
14data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
501.01.2007R. -31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
701.01.2007R. -31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2020-09-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPOŁĄCZENIE ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ „POLIGRAFIA” Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów