SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GORZOVIA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000169051
Numer REGON: 001298071
Numer NIP: 5992428636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9722/22/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012980712003-07-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GORZOVIA”2003-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 8532003-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2003-07-29 do dziś
2. Adresulica KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 33 nr lokalu 1A kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI 2003-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.06.1995 R.; 25.06.2002 R. -TEKST JEDNOLITY2003-07-29 do dziś
230.06.2014 R. ZMIENIONO: § 11 UST. 2 PKT. 6, 7; § 12 PKT. 8; § 17; § 31 PKT. 1; § 39 UST. 4; § 40 UST. 1; § 47; § 49 UST. 1, 2; § 86 PKT. 1, 2, 3; § 88 TRITET PIERWSZY; DZIAŁ VI ROZDZIAŁ 3 (ZM. ZNAZWY); § 94; § 95; § 110 UST. 2; DODANO: § 11 UST. 2 PKT. 13; § 11 ZE ZN.1; § 12 PKT. 12; § 20 PKT. 10; § 32 UST. 2; § 90 ZE ZN. 1; § 97 UST. 3, 4; § 101 ZE ZN. 1; SKREŚLONO § 82 UST. 1; § 87; § 89 UST. 2; § 102-106.2014-09-23 do dziś
322.06.2017R., ZMIANA §23 UST.2; §24, §28 UST.2, §29 UST.2, §32 UST.1, §33, §47 UST.1, §48, §49 UST.1 I 2, §50, §51, §52, §53, §54, §58, §59 UST.1, §64 UST.1; USUNIĘTO §25, §26; DODANO W §28 UST.2(1)2017-09-28 do dziś
419.06.2019R. - UCHWALENIE NOWEGO STATUTU.2019-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWEI ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2017-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŹLUK2017-05-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2018-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-23 do dziś
21. NazwiskoJANCZEWSKA2003-07-29 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-07-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKA2022-10-17 do dziś
2. ImionaMARIA2022-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKSA2020-11-19 do dziś
2. ImionaLUCJAN2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2020-11-19 do dziś
2. ImionaKAROLINA KRYSTYNA2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2020-11-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2011-06-02 do dziś
241 20 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2011-06-02 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-06-02 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2011-06-02 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2011-06-02 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2017-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODREBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU,A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH;2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.; 01.01.2002 -31.12.2002 R.; 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 21.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.; 01.01.2002 -31.12.2002 R.; 01.01.2003 -31.12.2003 R.2005-05-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 27.06.20052005-06-29 do dziś
3data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
4data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
5data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
7data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
8data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
10data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
17data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.; 01.01.2002 -31.12.2002 R.; 01.01.2003 -31.12.2003 R.2005-05-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów