SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000168930
Numer REGON: 950177591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/433782/22/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP9501775912003-07-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”2003-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze S-19792003-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI gmina HRUBIESZÓW miejscowość HRUBIESZÓW2003-07-30 do dziś
2. Adresulica 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK nr domu 11 kod pocztowy 22-500 poczta HRUBIESZÓW 2003-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6/2003 Z DNIA 27 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI, A DOTYCHCZASOWY STATUT TRACI MOC W CAŁOŚCI.2003-07-30 do dziś
228.06.2006 R. ZMIANA § 6, § 19 (2 -6), DODANE 16, 17, , ZM. § 26 P. 1 W § 28 P. 5 -10 SKREŚLA SIĘ § 29, W § 30 P. 14, SKREŚLA SIĘ § 41, W § 42 P. 2 ZM. W § 44 P. 2, SKRESLA SIĘ § 45 I § 46, W § 49 P. 2, § 51 I § 52, W § 54 P. 1 ZMIANA W § 71 P. 1, W § 77 P. 5, 7, ZM W § 91 P. 4, SKREŚLA SIĘ 5-6 ZMIANA W § 98, W § 109, § 115, § 116, § 117 (DODANE)2006-09-22 do dziś
311.06.2008 R. -ZMIENIONO: § 11 UST. 2, § 13 UST. 4, § 17 UST. 1, § 18, § 19 UST 1 LIT. E, § 19 PKT 3 I 4, § 20 PKT 2, § 21 UST. 3 PKT 1, § 37, § 38, § 42, § 53, § 56, § 60, § 61, § 71, § 73, § 77, § 79 UST. 7, § 80 UST. 4, § 89, § 90, § 91, § 97, § 103 UST. 2 PKT 3, § 116. SKREŚLONO: § 19 PKT 5, 6, 10, § 31 UST. 1 PKT 2, § 43, § 44, § 47, § 48, § 49 UST. 4, § 50, § 59.2008-12-17 do dziś
420.12.2010 R. ZMIENIĆ PARAGRAFY OD 1 DO 118 NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE ORAZ WPISAĆ NOWE PARAGRAFY OD 119 DO 1642011-05-19 do dziś
502.07.2013 R. - ZMIENIONO § 12 PKT 1 I § 56 STATUTU2013-08-22 do dziś
6ZMIANA 29.06.2016 R. UCHWAŁA NR.7/2016 (W ZAŁĄCZENIU) ZMIANY: ZMIENIĆ BRZMIENIE §11 PKT.3 I 7,ZMIENIĆ § 12, W §34 ZMIENIĆ USTĘP 1 I SKREŚLIĆ PKT.2, W §37 USUNĄĆ SŁOWA, W §38 USUNĄĆ SŁOWA, W §41 DODAĆ PKT.6, W §43 I 44 USUNĄĆ SŁOWA „CZĘŚCI”, ZMIENIĆ TREŚĆ §45 NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE, W §47 PKT 2 USUNĄĆ SŁOWA „CZĘŚCI” ORAZ ZMIENIĆ TREŚĆ PKT.3, ZMIENIĆ TREŚĆ §48 NADAJĄC NOWE BRZMIENIE, W §50 ZMIENIĆ TREŚĆ NADAĆ NOWE BRZMIENIE, ZMIENIĆ TREŚĆ §54 NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE, W §60 PKT.2 ZMIENIĆ BRZMIENIE, W §64 ZMIENIĆ TREŚĆ PKT L ORAZ DODAĆ PKT 5, W §68 ZMIENIĆ TREŚĆ PKT 12016-10-13 do dziś
729.06.2018 R. - ZMIANA CAŁOŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.2018-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA JAKO PEŁNOMOCNIK.2003-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRACZYŃSKA2016-05-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2016-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-20 do dziś
21. NazwiskoPRYSTUPA2008-12-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2008-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-17 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-06-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-24 do dziś
41. NazwiskoHARASIM2003-07-30 do dziś
2. ImionaEMILIA2003-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYSTUPA2006-09-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2006-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZÓSKA2018-07-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAŁA2016-10-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2016-10-13 do dziś
2. ImionaWINCENTY2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZUK2018-07-30 do dziś
2. ImionaMARZENA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-19 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE LUB ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2011-05-19 do dziś
341 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REMONTEM, KONSERWACJĄ I UŻYTKOWANIEM STAŁYCH I TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-05-19 do dziś
468 32 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-19 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-19 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 26.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
3data złożenia 28.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
5data złożenia 05.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-17 do dziś
6data złożenia 16.07.2009 okres 20082009-07-24 do dziś
7data złożenia 23.12.2010 okres 2009 R.2011-02-14 do dziś
8data złożenia 22.03.2012 okres ZA 2010 ROK2012-04-04 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2013 okres 20122013-08-22 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 31.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-31 do dziś
18data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-09-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-17 do dziś
420082009-07-24 do dziś
520092011-02-14 do dziś
62011 ROK2012-08-21 do dziś
720122013-08-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
32005 R.2006-09-22 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-17 do dziś
620082009-07-24 do dziś
720092011-02-14 do dziś
8ZA 2010 ROK2012-04-04 do dziś
92011 ROK2012-08-21 do dziś
1020122013-08-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów