SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIĘDZYLESIE” W WIELENIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000168857
Numer REGON: 570185498
Numer NIP: 7631006429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-02-22
Sygnatura akt[RDF/369623/22/791]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP5701854982003-07-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIĘDZYLESIE” W WIELENIU2016-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze RSA 4522003-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina WIELEŃ miejscowość WIELEŃ2003-07-29 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA II nr domu 32 kod pocztowy 64-730 poczta WIELEŃ 2003-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 09.12.1994 R. ZMIANA Z DNIA 27.03.2003 R. -ZMIENIONO: §1-3, §4 UST. 2-5, §7-9, §11, TYTUŁ ROZDZIAŁU III, §16, §17-18, ROZDZIAŁ V, §19-41, ROZDZIAŁ VI, ROZDZIAŁ VII; DODANO: NOWY §17, NOWY ROZDZIAŁV; SKREŚLONO: §422003-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2021-10-25 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2021-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-25 do dziś
21. NazwiskoCZARNOWSKA2021-10-25 do dziś
2. ImionaIRENA2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2021-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-25 do dziś
31. NazwiskoRUTKOWSKA2017-04-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKA2021-10-25 do dziś
2. ImionaFELICJA2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANDECKI2021-10-25 do dziś
2. ImionaEDWARD2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNACKI2011-04-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2011-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIŚ2012-05-28 do dziś
2. ImionaHANNA PAULINA2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUP2013-04-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIRA ELŻBIETA2013-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2016-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 13.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 18.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-30 do dziś
4data złożenia 04.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-11 do dziś
5data złożenia 10.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
6data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
7data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-20 do dziś
8data złożenia 09.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
9data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
10data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
11data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
12data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
13data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
15data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
16data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 22.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-22 do dziś
19data złożenia 22.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-30 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-11 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów