SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FELIN”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000168822
Numer REGON: 001216179
Numer NIP: 7120163671
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/24355/22/219]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012161792003-07-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FELIN”2003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze S-8382003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica WŁ. JAGIEŁŁY nr domu 10 kod pocztowy 20-281 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2012-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.05.1985 R.; 9.06.2003 R. UCHWAŁĄ NR 5/03 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FELIN” ZATWIERDZIŁO ZMIANY W STATUCIE, UCHWALAJĄC JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2003-07-25 do dziś
217.03.2005 R. UCHWAŁĄ NR 08/05 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FELIN” W LUBLINIE ZMIENIONO § 131 UST. 4 STATUTU SPÓŁDZIELNI, JEDNOCZEŚNIE UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2005-04-22 do dziś
311.05.2006 R., UCHWAŁA NR 11/06 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI S.M. FELIN; -ZMIENIONO § 6 UST. 2, § 8, § 9, § 12 UST. 1, 2, 3, § 13 UST. 2, § 16 UST. 1, § 17 UST. 2 PKT 4, § 19, § 20, § 21, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 57 ZE ZN.1, § 57 ZE ZN. 2, § 57 ZE ZN. 3, § 57 ZE ZN. 4, § 57 ZE ZN. 5, § 57 ZE ZN. 6, § 57 ZE ZN. 7, § 103, § 104, § 107, , § 114 UST. 6, 7, 8, 9, § 134, § 139, DODANO W § 12 UST. 4, 5, 6, 7, W § 19 UST. 7, 8, 9, W § 111 UST. 8, 9, 10, 11, 12, W § 113 UST. 18, W § 114 UST. 10, 11, 12, 13, W § 119 PKT 25, -USUNIĘTO § § 64-80 DZIAŁ V WKŁADY, § § 81-102 DZIAŁ VI PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI.2006-06-30 do dziś
407.06.2010 R. -UCHWAŁĄ NR 8/10 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW PRZYJĘTA ZOSTAŁA NOWA TREŚĆ STATUTU.2010-08-19 do dziś
5DNIA 29.06.2018 R. SKREŚLONO: §6, §12, §15 PKT. 2 I 5, §18, §19, §20, §22, §23, §24, §25 UST. 2 PKT 1 I 3, § 27, W §33 UST. 3 ZDANIE 3, §54 UST. 1 PKT 6, §60 UST 1 PKT 1, ROZDZIAŁ 6 (§99 - 101), ROZDZIAŁ 7 (§102-116), §137 UST 1, §138 UST 1-5; ZMIENIONO: §8 §9 §10 §11, TYTUŁ PODROZDZIAŁU 2.4, §13 §15 PKT 6, §16, §17, §26 UST 1, §34 UST 1, §36 UST 1, §50 UST 2 I 3, §62 UST 1, §67, §68, §69, §70, §71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §82, §83, §84, §85, §86, §87, §88, §89, §90, §91, §92, §93, §94, §95, §118, §128 UST 1, §134, §135, §136 UST. 1, §138 UST 7. DODANO: W §62 UST. 3, W §128 UST. 3, W §132 UST. 5,6,7.2018-10-30 do dziś
611.01.2019 R. - ZMIENIONO: § 14 UST. 4, 6, § 26 UST. 1, § 30 UST. 1, TYTUŁ ROZDZIAŁU 4.1., § 33 UST. 1, 2, § 34 UST. 2, § 36 UST. 1, 2, 5, § 38 UST. 1, 5, § 42 UST. 2, 3, § 43 UST. 2, § 46 UST. 9, 10, 11 PKT C, 11 PKT D, § 49, § 54 UST. 1 PKT 13, PKT 15, § 56 UST. 4, § 59 UST. 1, 3, 4; DODANO: W § 34 UST. 5, W § 46 UST. 7 ZDANIE DRUGIE, W § 52 UST. 6, W § 54 UST.1 PKT 20, W § 56 UST. 1 ZDANIE DRUGIE, § 56 UST. 6, W § 63 UST. 8.2019-02-28 do dziś
725.06.2019 R. - ZMIANA: § 32 UST. 4, § 39 UST. 5, § 44 UST. 8, § 56 UST. 2.2019-08-08 do dziś
804.10.2022 R. DODANIE: PKT 15 W § 35, UST. 6 W § 59, ZMIANA: § 56 UST. 1, § 56 UST. 2, § 56 UST. 3, § 56 UST. 4, § 57 UST. 1, § 59 UST. 5, § 61 UST. 1, § 61 UST. 2, § 61 UST. 3, § 61 UST. 4, SKREŚLENIE: § 652022-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOWCZAREK2022-05-20 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-20 do dziś
21. NazwiskoSIWEK2018-10-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. GZM2018-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
31. NazwiskoKOPER2003-07-25 do dziś
2. ImionaLUCJAN2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2010-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANIAK2022-10-21 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2022-10-21 do dziś
2. ImionaDANIEL2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZCZAK2018-11-16 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER2022-10-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁŁO2022-10-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROCZ2022-10-21 do dziś
2. ImionaEWA SYLWIA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAIK SIOMAK2020-01-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-08 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKICIAK2018-11-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ZENON2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICKA2018-11-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSOBIESIAK2018-10-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaZAKRES PEŁNOMOCNICTWA OBEJMUJE DOKONYWANIE WSZELKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, A NADTO DO: 1. ZAWIERANIA UMÓW PRZENIESIENIA WŁASOŚCI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FELIN W LUBLINIE - NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. 2. SKŁADANIA W POWYŻSZYM ZAKRESIE WSZELKICH OŚWIADCZEN WOLI I WIEDZY. 3. USTANAWIANIE OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH, W TYM HIPOTEK. 4 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI W TRYBIE ART. 777 § 1 PKT 4 I 5 KPC. 5. WYSTĘPOWANIA PRZED WSZYSTKIMI URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI, SĄDAMI, BANKAMI, OSOBAMI PRAWNYMI, FIZYCZNYMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, ORGANAMI PODATKOWYMI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA. 6. ODBIORU I REGULOWANIA WSZELKICH NALEŻNOŚCI, ODBIORU PRZESYŁEK I KORESPONDENCJI, W TYM KORESPONDENCJI Z SĄDU, PODPISYWANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW, UMÓW, WNIOSKÓW, W TYM WNIOSKÓW WIECZYSTOKSIEGOWYCH, PODAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW. 7. A NADTO DO WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH JAKIE OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2018-10-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-19 do dziś
277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-08-19 do dziś
393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-08-19 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-08-19 do dziś
581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-08-19 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-19 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-08-19 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003-31.12.2003 R. data złożenia 03.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-04-22 do dziś
3data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
4data złożenia 05.04.2007 okres 1.01.2006 -31.12.2006 R2007-04-10 do dziś
5data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-01 do dziś
6data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
8data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
9data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
10data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
12data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
14data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
15data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
16data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
17data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-30 do dziś
22006 R2007-04-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-01 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-06-30 do dziś
22006 R2007-04-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-01 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów