SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ASTRA”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000168817
Numer REGON: 210208241
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-11-07
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16844/23/140]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 210208241 NIP 59710000402013-09-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ASTRA”2003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 9802003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina BARLINEK miejscowość MOSTKOWO2003-07-25 do dziś
2. Adreskod pocztowy 74-322 poczta MOSTKOWO 2003-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.07.1993 R. DATA UCHWAŁY PIERWOTNEGO TEKSTU, 20.02.2003 R. DATA UCHWAŁY USTALENIA NOWEGO TEKSTU STATUTU; ZMIANA §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, OD §56 DO 80 UCHYLONE.2003-07-25 do dziś
229 CZERWCA 2018 R. - ZMIANA: §6, §7, §8, §10, §11, §41 - USUNIĘTO: §15 I §17.2019-03-15 do dziś
306.07.2020 R. - ZMIENIONO §6 PKT 5 STATUTU.2020-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRZEWUSKA CIESIELSKA2023-04-05 do dziś
2. ImionaBEATA2023-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-05 do dziś
21. NazwiskoCZERNIAKIEWICZ2023-04-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2023-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-05 do dziś
31. NazwiskoKACZMARCZYK2023-04-05 do dziś
2. ImionaROKSANA2023-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAK2023-04-05 do dziś
2. ImionaANNA2023-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKUŁA2023-04-05 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2023-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAR2023-04-05 do dziś
2. ImionaELIZA MARIA2023-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2006 okres 2003 R.2006-04-28 do dziś
2data złożenia 08.03.2006 okres 2004 R.2006-04-28 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-04-19 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-25 do dziś
5data złożenia 22.07.2008 okres 2007 R.2008-09-25 do dziś
6data złożenia 27.07.2009 okres 2008 R.2009-09-28 do dziś
7data złożenia 16.07.2010 okres 2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 2010 R.2011-07-26 do dziś
9data złożenia 10.08.2012 okres 2011 ROK2012-08-21 do dziś
10data złożenia 08.08.2013 okres 2012 R.2013-09-10 do dziś
11data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
12data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
13data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
14data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
17data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
18data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
19data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2006-04-28 do dziś
2OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2006-04-28 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-04-19 do dziś
42006 R.2007-09-25 do dziś
52007 R.2008-09-25 do dziś
62008 R.2009-09-28 do dziś
72009 R.2010-07-21 do dziś
82010 R.2011-07-26 do dziś
92011 ROK2012-08-21 do dziś
102012 R.2013-09-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2003 R.2006-04-28 do dziś
2ZA ROK 20042006-04-28 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-04-19 do dziś
42007 R.2008-09-25 do dziś
52008 R.2009-09-28 do dziś
62009 R.2010-07-21 do dziś
72010 R.2011-07-26 do dziś
82011 ROK2012-08-21 do dziś
92012 R.2013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów