SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „POD GRUSZĄ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000168798
Numer REGON: 330028879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-05-19
Sygnatura akt[RDF/381935/22/628]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 330028879 NIP 67313089452007-05-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „POD GRUSZĄ”2003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 1252003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BOBOLICE miejscowość BOBOLICE2003-07-24 do dziś
2. Adresulica POCZTOWA nr domu 6 kod pocztowy 76-020 poczta BOBOLICE 2003-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.10.1991 R. 12.05.2003 R. -ZMIANA PAR. 3. 09.06.2003 R. -ZMIANA PAR. 6, 9, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57.2003-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁOJEK2018-01-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-10 do dziś
21. NazwiskoWIĘCKOWSKI2018-01-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2018-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2018-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-10 do dziś
31. NazwiskoSITARZ2018-01-10 do dziś
2. ImionaMAREK ALOJZY2018-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2018-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLACHCIAK2018-02-19 do dziś
2. ImionaKAROL JÓZEF2018-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUPINA2003-07-24 do dziś
2. ImionaHELENA2003-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPŁAN NAGÓRKA2003-07-24 do dziś
2. ImionaANNA2003-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-29 do dziś
3data złożenia 24.05.2006 okres 2005 ROK2006-06-02 do dziś
4data złożenia 31.03.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-02 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 2007 R.2008-07-02 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-22 do dziś
7data złożenia 01.04.2010 okres 2009 R.2010-04-06 do dziś
8data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
9data złożenia 25.04.2012 okres 2011 R.2012-04-27 do dziś
10data złożenia 23.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-26 do dziś
11data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
12data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-05 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
14data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
15data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
16data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
18data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
19data złożenia 19.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-02 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-02 do dziś
32007 R.2008-07-02 do dziś
42008 ROK2009-07-22 do dziś
52009 R.2010-04-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
72011 R.2012-04-27 do dziś
82012 ROK2013-04-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-29 do dziś
32005 ROK2006-06-02 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-02 do dziś
52007 R.2008-07-02 do dziś
62008 ROK2009-07-22 do dziś
72009 R.2010-04-06 do dziś
801.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
92011 R.2012-04-27 do dziś
102012 ROK2013-04-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-05 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów