EXIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000168779
Numer REGON: 978053750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2012-10-29
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5823/12/15]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP9780537502003-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2003-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻARY ulica KACZY RYNEK nr domu 32 nr lokalu 2 kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA 2008-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2003 R. ASESOR NOTARIALNY KLAUDIUSZ JEZIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH REPERTORIUM A NR 5564/2003 AKT ZAŁOŻYCIELSKI2003-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERYŃSKI2009-12-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2009-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000, - ZŁOTYCH.2009-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 PLN2003-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBOMHARDT2004-12-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-12-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-12-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 1 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2003-07-24 do dziś
227 3 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z2003-07-24 do dziś
328 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2003-07-24 do dziś
428 2 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2003-07-24 do dziś
528 4 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2003-07-24 do dziś
628 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2003-07-24 do dziś
728 6 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2003-07-24 do dziś
828 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2003-07-24 do dziś
936 1 PRODUKCJA MEBLI2003-07-24 do dziś
1045 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2003-07-24 do dziś
1145 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2003-07-24 do dziś
1220 2 PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2003-07-24 do dziś
1345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-07-24 do dziś
1445 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-07-24 do dziś
1545 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-07-24 do dziś
1651 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2003-07-24 do dziś
1751 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2003-07-24 do dziś
1851 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-07-24 do dziś
1951 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2003-07-24 do dziś
2051 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2003-07-24 do dziś
2151 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-07-24 do dziś
2252 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-07-24 do dziś
2320 3 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2003-07-24 do dziś
2452 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-07-24 do dziś
2552 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-07-24 do dziś
2652 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-07-24 do dziś
2760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2003-07-24 do dziś
2870 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-24 do dziś
2971 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-07-24 do dziś
3071 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2003-07-24 do dziś
3171 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2003-07-24 do dziś
3220 4 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2003-07-24 do dziś
3320 5 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA POZOSTAŁYCH; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2003-07-24 do dziś
3421 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2003-07-24 do dziś
3521 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2003-07-24 do dziś
3627 1 PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA2003-07-24 do dziś
3727 2 PRODUKCJA RUR2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów