ARTIM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000168749
Numer REGON: 531610629
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288914/21/852]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP5316106292003-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr w rejestrze 37502003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2003-07-24 do dziś
2. Adresulica OLESKA nr domu 121 kod pocztowy 45-231 poczta OPOLE kraj POLSKA 2003-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.01.2000 R., KN L. LEWEK-PORZYCKIEJ W OPOLU, REP. A NR 171/2000 AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2003 R., KN L. LEWEK-PORZYCKIEJ W OPOLU, REP. A NR 2267/2003 -ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2003-07-24 do dziś
2UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.11.2005 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W KN R. PALEJ W OPOLU -REP. A NR 10687/2005 ZMIENIONO PAR. 7 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2005-11-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.02.2006 R., NOTARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 792/2006 -ZMIANA PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE USTĘPU 4.2006-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLERSKI2003-07-24 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ EDMUND2003-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31.379 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.568.950,00 ZŁ2008-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2003-07-24 do dziś
2. ImionaDOBROMIR KONSTANTY2003-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 27051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.352.550,00 ZŁ2005-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLERSKA2003-07-24 do dziś
2. ImionaJANINA2003-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12985 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 649.250,00 ZŁ2005-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPOVSKI2008-07-16 do dziś
2. ImionaJOSIF2008-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.559 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.027.950,00 ZŁ2008-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5410350,00 PLN2005-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17075834,00 PLN2003-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLERSKI2003-07-24 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ EDMUND2003-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOSTROWSKI2013-02-26 do dziś
2. ImionaDOBROMIR KONSTANTY2013-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-18 do dziś
4data złożenia 07.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
5data złożenia 12.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
6data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
7data złożenia 12.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-19 do dziś
8data złożenia 13.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
9data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
10data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
11data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-09 do dziś
12data złożenia 04.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
13data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
21data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
22data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów