SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000168727
Numer REGON: 110120800
Numer NIP: 5641003207
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/4169/23/931]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP1101208002003-07-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK”2003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S-2692003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina KRASNYSTAW miejscowość SIENNICA NADOLNA2003-07-24 do dziś
2. Adresnr domu 15G kod pocztowy 22-302 poczta SIENNICA NADOLNA 2003-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DOTYCHCZASOWY STATUT -PRZYJĘTY 15.11.1995 R. ZAREJESTROWANY DNIA 23.09.1997 R. 23.06.2003 R. ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHWALENIE NOWEGO STATUTU UCHWAŁĄ NR 1/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CUKROWNIK”.2003-07-24 do dziś
229.06.2006 R. § 5 UST. 1, 3, 4, 5, 6, ; § 6 UST. 2, 5, 7, 8; § 7 UST. 3, 4; § 8 UST. 1, 2, 3; § 9 UST. 1 PKT 3, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18; § 9 UST. 2, 3, 4, 5, 6; § 10 PKT 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20; § 11 UST. 1 PKT 2, 5; § 12 UST. 5; § 13 UST. 1, 2; § 13 UST. 2 PKT 2, 4, 6, 9; § 14 UST. 2; § 15 UST. 4, 5, 6, 7, 8, 9; § 16 UST. 1, 4, 7, 8, 9, 10; § 18 UST. 9, 10; § 20 PKT 2, 3; § 21 UST. 1 PKT 2, 3, 4, 5; § 21 UST. 2, 3, 4, 5; § 22; § 23 UST. 2, UST. 5, UST. 6, § 24 UST. L, UST. 2 PKT 1, 2, 3, § 26, § 29, § 30 UST. L, UST. 2, UST. 3, UST. 4 PKT 1, 2, UST. 5, UST. 6, § 32 UST. L, UST. 2, § 33 UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 34 UST. L PKT 3, § 35 UST. 7, UST. 8, UST. 9, § 36 UST. L, § 38 UST. L, § 39 UST. L, § 41 UST. L, § 42 UST. L, UST. 2, TYTUŁ DZIAŁU III, § 45 UST. L, UST. 2, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 9 § 46 PKT L, § 48 UST. 2, § 50, § 51 UST. 2, § 52 UST. L PKT 1, 3, UST. 3, § 53, § 54 UST. 2, § 55, § 56, § 57, § 58 PKT 10, § 59 USTL, UST. 2, § 60 UST. 2, § 62 UST. 3, § 64 UST. 3, § 65 UST. 3, UST. 4, TYTUŁ DZIAŁU VII, TYTUŁ ROZDZIAŁU I, § 70 UST. L, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, UST. 10, UST. 11, § 71 UST. L, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 72 UST. L, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, TYTUŁ ROZDZIAŁU II, § 73 UST. L, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 74 UST. L, § 76 UST. 2, § 77 UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, UST. 10, UST. 11, § 78 UST. L, UST. 4, UST. 5, § 79 UST. 2, UST. 3, § 80 UST. 2, § 81 UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 82 UST. 2, § 83 PKT 3, 12, § 84 UST. 3 PKT 2, UST. 6, § 85 UST. L, UST. 2, UST. 3, § 86 UST. 2, UST. 5, § 87 UST. L, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 93, § 96 UST. L PKT 2 LIT.B, PKT 3, 12, 18, 21, 22, 26, 27, UST. 2, § 97 UST. L, UST. 2, § 98, § 99 UST. L, UST. 2, § 100, § 103 UST. 2 PKT 1, 6, § 106 UST. 6, § 107 UST. L, UST. 3, UST. 5, UST. 6, § 108 UST. L PKT L, UST. 3, § 110 UST. L, UST. 2, UST. 3 § 112 UST. L, § 114 UST. 2, § 115 UST. L, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5 PKT 1, 2, 3, § 117 UST. L, § 121, § 122 UST. L, UST. 2, § 123 UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 124;2006-08-21 do dziś
330 LISTOPAD 2007 R. -§ 5 UST 2 PKT 2, § 5 UST 5, § 5 UST. 6 PKT 3, § 6 UST. 5 PKT 1, § 6 UST. 5 PKT 1 PPKT 4, 7, 8, § 6 UST. 5 PKT 1 PPKT 9, § 6 UST. 5 PKT 2, § 6 UST. 5 PKT 2 PPKT 1, 3, 4, § 7 UST. 4, Ž 8 UST. 1, 4, 5, § 9 UST. 1 PKT 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, § 9 UST. 3, 4, 5, § 10 PKT 2, 3, 4, 6, 14, § 11 UST. 1, § 12 UST. 2, § 13 UST. 2 PKT 4, 8, 9, § 14 UST. 2 PKT 6, 11, 12, § 15 UST. 4 PKT 1, 2, 3, § 15 UST. 6 PKT 1, § 15 UST. 7, § 15 UST. 8, 9, § 16 UST. 7, 8, § 18 UST. 5, TYTUŁ DZIAŁU II ROZDZIAŁU I, § 19 UST. 1, § 20 UST. 3, § 21 UST. 5, § 22 UST. 1, 2, 3, 4, 5 PKT 1, 2, 3, TYTUŁ DZIAŁU II ROZDZIAŁU II, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, DZIAŁ II ROZDZIAŁ III, § 30 PKT 1, 3, 6, 32, § 33, § 34 UST. 1 PKT 2, 3, § 34 UST. 2, 3, 4 PKT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 34 UST. 5, § 36 UST. 1 PKT 1, 7, § 36 UST. 3, § 39 (1) UST. 1, 2, 3, § 39 (2), § 40 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 41 UST. 1, 2, 3, § 44, § 45 UST. 4, 5, 6, 7, 8, § 46, § 47, § 48, § 51, § 52 UST. 1 PKT 2, § 54, § 56, § 58 PKT 3, § 62 UST. 3, 4, § 64 UST. 1, 2, 4, § 65 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 66 UST. 1, 2, 3, 4, § 67, § 69 UST. 1, 2, 3, 4, § 70 UST. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, § 71 UST. 1, 2, 3, PKT 1, 2,, 3, 4, § 71 UST. 4, § 72 UST. 1 PKT 2, 3, § 72 UST. 4, § 73 UST. 1, 2, 3 PKT 1, 2, § 73 UST. 4, 5, § 77 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 7 PKT 1, 2, 3, § 77 UST. 8, 9, 10, 12 PKT 1, 2, 3, 4, § 78 UST. 1, § 79 UST. 2, 4, § 80 UST. 1, 2, ZIAŁ II, § 81 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 82 UST. 1, 2, 3, § 83, § 83 PKT 13, § 84 UST. 1, 2, 3 PKT 3, 4, § 84 UST. 4, 5, 6, § 85 UST. 1, 2, § 86 UST. 1, 2, 3, 4, 5 § 87 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, § 88 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, § 89 UST. 1, 4, § 91 UST. 1, § 92, § 93 UST. 1, 2, 3, § 94, § 95, § 96 UST. 1 PKT 7, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 24, 26, 27, § 96 UST. 3, § 97 UST. 2, 4, 5, § 99 UST. 3 PKT 1, 2, 3, 4, § 100 UST. 1, 2, § 101, § 102 UST. 1, 3, § 103 UST. 2 PKT 1, 5, 6, 12, 13, § 103 UST. 3, § 104 UST. 2 PKT 3, § 106 UST. 1, 4, 5, § 107 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, § 108 UST. 1, 2, 3, § 109, § 110 UST. 3, § 112 UST. 2, § 113 PKT 3, § 114 UST. 3, § 115 UST. 1, 4, § 118, § 122 UST. 1, 2, § 123 UST. 2, § 125 UST. 1, 2, § 126, ZA WYJĄTKIEM § 30 PKT 2, 4 I 5.2008-02-29 do dziś
429.06.2011 R. § 34 UST. 4 PKT 2, § 49, § 69 UST. 1, 3 I 4, § 70 UST. 6, § 71 UST. 3, § 73 UST. 2, § 79 UST. 1, § 88 UST. 6 PKT 5 I 17, § 91 UST. 3, § 93 UST. 2, § 94 UST. 1, 2 I 3, § 96 UST. 1 PKT 3, 11 I 15, § 112 UST. 1, § 114 UST. 3, § 123 UST. 22011-08-22 do dziś
529.06.2018R. ZMIENIONE PARAGRAFY: § 6, § 7, § 8, § 9 UST. 1 PKT 12. § 10, § 11, § 12 UST. 1, § 13, § 14, § 19 UST. 1, § 20 UST. 3, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, §28, §35 UST. 1, §36 UST. 3, § 36 DODAJE SIĘ UST. 4, § 37, §38, §39, §39 „1” , §39 „2” , §40, §52 UST. 1 PKT.1 § 54, §56, §58, § 58 PKT. 3, §59 UST. 2, §60 UST. 1, § 60 UST. 2, § 61 UST. 1,§62 UST. 1, §62 UST. 4,§ 65, § 72 UST. 1 PKT 1, §72 UST. 5, §73 UST.1, §73 UST. 3, §77 UST. 7 PKT 2, § 77, § 78, §79 UST. 4, §81, §85, §88, §96 UST. 1 PKT 20, §114, §125 ZMIANA BRZMIENIA TYTUŁU RODZIAŁU DRUGIEGO. USUNIĘTE PARAGRAFY: §15, §18, §29, §30, §31, §34 UST. 2, 3, 4 I 5, §41, §42, §45 UST. 2 I UST. 7, §65 UST. 2, §72 UST. 52018-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ SKAŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA SKŁADAJĄ SWOJE PODPISY.2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZAWARSKA2003-07-24 do dziś
2. ImionaJANINA2003-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMCZUK2019-08-01 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRZAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIŁAN2016-09-19 do dziś
2. ImionaJAN2016-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACH2016-09-19 do dziś
2. ImionaJADWIGA KRYSTYNA2016-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKO2016-09-19 do dziś
2. ImionaHALINA GENOWEFA2016-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEKSEL2016-09-19 do dziś
2. ImionaJERZY2016-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-19 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁTUN2018-08-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSZADURA SZCZEPANIK2021-10-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA NATALIA2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOSCI PRAWNYCH W GRANICACH OKREŚLONYCH PRAWEM I STATUTEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CUKROWNIK” . PEŁNOMOCNIK BĘDZIE DOKONYWAŁ WSZYSTKICH POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU TEJŻE SPÓŁDZIELNI.2021-10-20 do dziś
21. NazwiskoSKUBISZ2023-03-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOSCI PRAWNYCH W GRANICACH OKREŚLONYCH PRAWEM I STATUTEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CUKROWNIK” . PEŁNOMOCNIK BĘDZIE DOKONYWAŁ WSZYSTKICH POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU TEJŻE SPÓŁDZIELNI2023-03-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-09-19 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-19 do dziś
368 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-19 do dziś
468 10 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-19 do dziś
593 29 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, POZOSTAŁA2016-09-19 do dziś
691 0 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2016-09-19 do dziś
793 19 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2016-09-19 do dziś
893 29 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01-01-2011 -31-12-20112012-07-19 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
15data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
16data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 18.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
18data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
701-01-2011 -31-12-20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
801-01-2011 -31-12-20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów