„CURRENCY EXPRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000168725
Numer REGON: 016420132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[RDF/372734/22/899]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016420132 NIP 52521882182012-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CURRENCY EXPRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 615262003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 91 nr lokalu 202 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-10-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@CURRENCY-EXPRESS.COM.PL2015-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2000 R. NOTARIUSZ WIKTOR BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ 28 LOK. 1, REP. A-4413/2000, UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 23.06.2003 R. ASESOR NOTARIALNY KINGA NAŁĘCZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SOLARIEGO 1 LOK. 207, REP. A-4904/2003, ZMINA PAR. 5, 6 UST. 1, PAR. 7, 8 UST. 1, PAR. 15, 26 UMOWY SPÓŁKI;2003-07-25 do dziś
229.03.2007 R. REP. A NR 783/2007 NOTARIUSZ MAREK MACHOWSKI KANCELARIA UL. DŁUGA 23/25 LOK.105 ZMIANA § 24 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2007-10-05 do dziś
324.01.2013 R., REP. A NR 2707/2013, TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE TOMASZ CYGAN NOTARIUSZ EWA MROCZEK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONO § 5, TEKST JEDNOLITY.2013-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELĄGOWSKI2021-12-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ.2021-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2021-12-07 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIANNA2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ.2021-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2021-12-07 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ.2021-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIENI SĄ: 1/ GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2/ GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄD SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2021-12-07 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELĄGOWSKI2021-12-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2021-12-07 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIANNA2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-07 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOSSOP2003-07-25 do dziś
2. ImionaPAUL2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA2015-03-27 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-27 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-27 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-27 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-27 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-27 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-03-27 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-27 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-27 do dziś
1079 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -28.02.2005 data złożenia 26.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -28.02.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -28.02.20052005-10-03 do dziś
4data złożenia 04.09.2006 okres 01.03.2005 -28.02.20062006-09-26 do dziś
5data złożenia 28.09.2007 okres 01.03.2006 -28.02.20072007-11-08 do dziś
6data złożenia 30.09.2008 okres 01.03.2007 -29.02.20082008-10-29 do dziś
7data złożenia 15.09.2009 okres 01.03.2008 -28.02.20092009-09-25 do dziś
8data złożenia 16.03.2011 okres 01.03.2009 -28.02.20102011-03-17 do dziś
9data złożenia 21.11.2011 okres 01.03.2010-28.02.20112011-12-01 do dziś
10data złożenia 01.10.2012 okres 01.03.2011 R. - 29.02.2012 R.2012-10-26 do dziś
11data złożenia 10.10.2013 okres 01.03.2012 - 28.02.20132013-11-04 do dziś
12data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-09-10 do dziś
13data złożenia 13.11.2015 okres OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-12-18 do dziś
14data złożenia 30.09.2016 okres OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-23 do dziś
15data złożenia 15.09.2017 okres OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-26 do dziś
16data złożenia 05.02.2020 okres OD 01.03.2018 DO 28.02.20192020-02-05 do dziś
17data złożenia 05.02.2020 okres OD 01.03.2017 DO 28.02.20182020-02-05 do dziś
18data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.03.2019 DO 29.02.20202022-03-23 do dziś
19data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.03.2020 DO 28.02.20212022-03-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.03.2009 -28.02.20102011-03-17 do dziś
201.03.2010-28.02.20112011-12-01 do dziś
301.03.2011 R. - 29.02.2012 R.2012-10-26 do dziś
401.03.2012 - 28.02.20132013-11-04 do dziś
5OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-09-10 do dziś
6OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-12-18 do dziś
7OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-23 do dziś
8OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-26 do dziś
901.03.2008 -28.02.20092010-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2005 -28.02.20062006-09-26 do dziś
201.03.2006 -28.02.20072007-11-08 do dziś
301.03.2007 -29.02.20082008-10-29 do dziś
401.03.2009 -28.02.20102011-03-17 do dziś
501.03.2010-28.02.20112011-12-01 do dziś
601.03.2011 R. - 29.02.2012 R.2012-10-26 do dziś
701.03.2012 - 28.02.20132013-11-04 do dziś
8OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-09-10 do dziś
9OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-12-18 do dziś
10OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-23 do dziś
11OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-26 do dziś
1201.03.2008 -28.02.20092010-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-16 do dziś
201.03.2005 -28.02.20062006-09-26 do dziś
301.03.2006 -28.02.20072007-11-08 do dziś
401.03.2007 -29.02.20082008-10-29 do dziś
501.03.2009 -28.02.20102011-03-17 do dziś
601.03.2010-28.02.20112011-12-01 do dziś
701.03.2011 R. - 29.02.2012 R.2012-10-26 do dziś
801.03.2012 - 28.02.20132013-11-04 do dziś
9OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-09-10 do dziś
10OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-12-18 do dziś
11OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-23 do dziś
12OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-26 do dziś
1301.03.2008 -28.02.20092010-12-13 do dziś
14OD 01.03.2018 DO 28.02.20192020-02-05 do dziś
15OD 01.03.2017 DO 28.02.20182020-02-05 do dziś
16OD 01.03.2019 DO 29.02.20202022-03-23 do dziś
17OD 01.03.2020 DO 28.02.20212022-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów