„GRUSTAL” WIELOBRANŻOWE ZAKŁADY PRODUKCJI PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000168629
Numer REGON: 090055287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-08-08
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7245/22/996]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0900552872003-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUSTAL” WIELOBRANŻOWE ZAKŁADY PRODUKCJI PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 19292003-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2003-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica POR.KRZYCHA nr domu 5 kod pocztowy 86- 300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2006-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W GRUDZIĄDZU DNIA 24.04.1992 R. PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ KOSMANIĄ, REP A NR 976/92 2) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W GRUDZIĄDZU W DNIU 17.06.03 PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ KOSMANIĄ-SADOWSKĄ, REP. A NR 2761/2003 ZMIENIONO PARAGRAFY: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, DODANO PARAGRAFY: 10A, 13A, 13B2003-07-28 do dziś
227.02.2006 R., REPERTORIUM A NR 725/2006, NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU UL. MICKIEWICZA 26 -ZMIENIONO §§ 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI2006-04-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 29.05.2007 R., REP. A NR 3743/2007 NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. MICKIEWICZA 26, 86-300 GRUDZIĄDZ ZMIANA § 10 UMOWY SPÓŁKI2007-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJCZAK2003-07-28 do dziś
2. ImionaKLEMENS BERNARD2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ2006-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAISER2003-07-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ2006-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2013-05-29 do dziś
2. ImionaIRENA2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ2006-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2003-07-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SZCZEPAN2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁ2006-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2006-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13550,00 PLN2003-07-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZGODNIE Z PAR 13 A UST. 3 UMOWY SPÓŁKI GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2003-07-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SZCZEPAN2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2013-05-29 do dziś
2. ImionaIRENA2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2003-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2003-07-28 do dziś
228 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2003-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 22.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-20 do dziś
2data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-24 do dziś
3data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
4data złożenia 27.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-04 do dziś
5data złożenia 28.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
6data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
7data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
8data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
9data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
10data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
11data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
12data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
13data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
14data złożenia 02.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-02 do dziś
15data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16data złożenia 05.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
17data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
18data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-24 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-05-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-24 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów